Zaprogramuj się na fit! - zapraszamy do udziału

Zaprogramuj się na fit! - zapraszamy do udziału
Fot. SCKM

Już po raz trzeci Staromiejske Centrum Kultury Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Festiwalu Akcja - Kreacja, którego ideą jest angażowanie młodych ludzi do twórczego podejmowania ważnych i aktualnych tematów, takich jak np. rozwój  technologii i jego społeczne skutki, moda w kontekście wizerunku i wyrażania tożsamości, miasto i nasze otoczenie.

W tym roku tematem przewodnim Festiwalu jest zdrowy styl rozumiany w różnych kontekstach i aspektach życia. W czasach bezkrytycznego konsumpcjonizmu oraz szybkiego tempa życia młodzi ludzie są narażeni są na tzw. styl fastfoodowy. Coraz częściej dochodzą do nas alarmujące informacje, że dzieci i młodzież odżywiają się niezdrowo, nie uprawiają sportu, zbyt długo siedzą przed komputerem. Dlatego tak ważne jest rozbudzenie w nich świadomości o własnej kondycji oraz poczucia odpowiedzialności za samego siebie. Celem tegorocznego festiwalu jest więc propagowanie zdrowych nawyków, zachęcenie do dbania o zdrowie fizyczne oraz o higienę umysłu.

Jak co roku, głównym punktem Festiwalu jest konkurs adresowany do dzieci i młodzieży oraz  - po raz pierwszy w tym roku - do rodzin!. Uczestnicy będą mogli zgłaszać prace w kategoriach: film, fotografia i plakat. Prace konkursowe mogą wykonać samodzielnie, w klasach szkolnych, w zespołach rodzinnych lub podczas warsztatów organizowanych w trakcie trwania festiwalu. Również w tej edycji przewidziane zostały interesujące wydarzenia festiwalowe: m.in. warsztaty, wykłady, degustacja slow food. Tradycyjnie na zakończenie, tj. podczas Finału Festiwalu odbędą się spektakle, pokazy, wystawa i - najważniejsze - ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

 

POPRZEDNIE EDYCJE

Podczas pierwszej edycji Festiwalu poruszyliśmy temat miasta. Młodzież wzięła udział w wielu interdyscyplinarnych wydarzeniach. Odbyły się m.in. warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty graffiti oraz wycieczka „Szlakiem krakowskiego street artu”. Ponadto w czerwcu 2016 r. w Galerii Atelier SCKM miała miejsce wystawa pt. „Graffiti - Barwy ochronne”,  zorganizowana dzięki uprzejmości Fundacji Artica. Podsumowaniem ubiegłorocznych działań było stworzenie festiwalowego muralu na Bulwarze Wiślanym (Smoczy Skwer - ul. Wietora / ul. Skawińska). Autorem dzieła jest Mikołaj Rejs działający z ramienia Fundacji Artica

Z kolei hasłem przewodnim drugiej edycji była moda i płynące z niej wartości ale i zagrożenia. I tym razem odbyło się wiele wydarzeń kulturalmych, m.in.: warsztaty, prezentacje sceniczne i filmowe, wystawa mody oraz prac plastycznych. W całym wydarzeniu (w tym konkursie oraz imprezach) udział wzięło ponad 400 osób, nagrodzonych zostało ponad 40  laureatów (nagrody oraz wyróżnienia).
 

Program tegorocznego festiwalu Akcja Kreacja spotkania z artystami,  prelekcje, wykłady oraz warsztaty, podczas których zostaną wykonane prace konkursowe. spotkania z artystami,  prelekcje, wykłady oraz warsztaty, podczas których zostaną wykonane prace konkursowe.

 • I - V 2019 - Zgłoszenia prac na Konkurs dla dzieci i młodzieży  (w 3 kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-19 lat) oraz dla zespołów rodzinnych na: film / plakat / fotografię
 • I – V 2019 - Wydarzenia festiwalowe (warsztaty przygotowujące do konkursu, wykłady, prelekcje, slow food)
 • 10 - 11 VI 2019 - Finał Festiwalu: wręczenie nagród i przegląd prac nagrodzonych, spektakle teatralne, projekcje filmów, wernisaż wystawy

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Chętnym, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności zapraszamy na spotkania z artystami,  prelekcje, wykłady oraz warsztaty, podczas których zostaną wykonane prace konkursowe. Istnieje możliwość rezerwacji warsztatów dla grup zorganizowanych (termin do ustalenia telefonicznie: 12 430 50 90 lub mailowo: festiwal.akcja.kreacja@gmail.com).

Proponowane wydarzenia:

 • Warsztaty animacji poklatkowej

W programie: Tworzenie storyboardów, wykonywanie elementów scenografii i rekwizytów, fotografia poklatkowa, montaż filmów w programie komputerowym. Gotowe prace filmowe zostaną zgłoszone do konkursu Festiwalowego.

 • Warsztaty plakatu

W programie: Omówienie idei plakatu. Projektowanie plakatów (pomysł, przekaz, kompozycja). Wykonywanie plakatów w technice mieszanej. Gotowe prace zostaną zgłoszone do konkursu Festiwalowego.

 • Archimboldo - Fotograficzne wariacje

Warsztaty fotograficzne ukierunkowanie na komponowanie. Przygotowanie martwej natury inspirowanej obrazami Archimboldo. Fotografia studyjna. Gotowe prace zostaną zgłoszone do konkursu Festiwalowego.

 

REGULAMIN KONKURSU

“ZAPROGRAMUJ SIĘ NA FIT!”

III FESTIWAL INICJATYW TWÓRCZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY AKCJA – KREACJA

PROGRAM

I - V 2019 - Zgłoszenia prac na Konkurs dla dzieci i młodzieży  (w 3 kategoriach wiekowych: 6-9, 10-13, 14-19 lat) oraz zespołów rodzinnych na: film / plakat / fotografię

I – V 2019 - Wydarzenia festiwalowe (warsztaty przygotowujące do konkursu, wykłady, prelekcje, mural, slow food)

10 - 11 VI 2019 - Finał Festiwalu:

 • Wręczenie nagród i przegląd prac nagrodzonych
 • Spektakle teatralne
 • Projekcje filmów
 • Wernisaż wystawy

CEL

Festiwal powstał z myślą o młodych twórcach. Jego celem jest:

 • promocja współczesnej twórczości dziecięcej i młodzieżowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów
 • wyróżnienie najlepszych prac i ich autorów
 • inspirowanie do aktywności twórczej
 • zwrócenie krytycznej uwagi na zagadnienia takie jak: zdrowy styl życia, świadome wybory żywieniowe i konsumenckie
 • kształtowanie poczucia smaku, gustu
 • aktywizacja szkolnych i pozaszkolnych grup dziecięcych i młodzieżowych
 • „oswajanie” dzieci, młodzieży i ich rodzin z zagadnieniami sztuki wykorzystującej nowe technologie (film, fotografia cyfrowa, video, grafika)
 • edukacja w zakresie odbioru  nowej sztuki, nowych trendów i zjawisk kulturowych
 • inspirowanie do wielowymiarowego rozumienia pojęcia: zdrowy styl życia.

UCZESTNICY

W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6 - 19 lat. Zgłaszane prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych (6-9, 10-13, 14-19 lat) oraz w kategorii Rodzinnej. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub przez zespoły (np. grupy szkolne, grupy zajęć pozaszkolnych, grupy rodzinne i inne).

KONKURS

Dzieci i młodzież ze wszystkich kategorii zapraszamy do zgłaszania prac konkursowych w dziedzinie:

 • FILM
 • PLAKAT
 • FOTOGRAFIA

Zgłaszane prace powinny być inspirowane szeroko rozumianym hasłem “Zaprogramuj się na fit!”.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione z uwzględnieniem 3 grup wiekowych, a następnie zaprezentowane w formie wystawy oraz projekcji filmów podczas finałowego przeglądu. Podczas oceny prac jury weźmie pod uwagę poziom artystyczny prac oraz zgodność z tematem. Jury zastrzega sobie możliwość nagrodzenia i wyróżnienia dowolnej ilości prac – w zależności od ich poziomu artystycznego. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody oraz wezmą udział w  wydarzeniach towarzyszących. Posiedzenie jury odbędzie: w maju 2019 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

WARUNKI ZGŁASZANIA PRAC

Prace w kategorii FILM mogą być nagrane kamerą, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym i wykonane w różnych technikach (np. animacji, dokumentu, teledysku, czy prezentacji Power Point). Maksymalna długość filmów: 3 minuty. Filmy zapisane w wersji cyfrowej należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  festiwal.akcja.kreacja@gmail.com. Filmy zapisane na nośnikach USB lub CD należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15.

Prace w kategorii FOTOGRAFIA mogą być wykonane w wersji cyfrowej (aparatem cyfrowym, telefonem komórkowym) lub analogowej. Rozmiar min. 10 - 15 cm, maks, 30 x 45 cm. Prace w wersji cyfrowej należy zapisać w rozdzielczości 300 dpi.

Prace zapisane w wersji cyfrowej należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  festiwal.akcja.kreacja@gmail.com lub pocztą tradycyjną na nośnikach USB lub CD. Fotografie na papierze należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15.

Prace w kategorii PLAKAT mogą być wykonane w wersji cyfrowej (grafika komputerowa) lub tradycyjnej (grafika, malarstwo, collage, technika mieszana - płaska). Prace w wersji cyfrowej należy zapisać w rozdzielczości 300 dpi.  Prace te należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  festiwal.akcja.kreacja@gmail.com lub pocztą tradycyjną na nośnikach USB lub CD.

Prace wykonane na papierze nie mogą zawierać elementów przestrzennych i spożywczych.  Rozmiar min. A3. Prace te należy nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15.

WAŻNE!

Do każdej zgłaszanej pracy należy dołączyć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko autora / autorów
 • Wiek autora / autorów
 • Nazwa placówki lub szkoły (w przypadku zgłoszenia z ramienia placówki)
 • Adres uczestnika lub szkoły / placówki
 • Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego
 • Telefon kontaktowy lub / i adres e-mail:

Prace należy przesyłać najdalej do: 27 maja 2019 r.
na adres: festiwal.akcja.kreacja@gmail.com lub SCKM, ul. Wietora 15, z dopiskiem III Festiwal Akcja Kreacja

Zgłoszenie prac do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonych prac w mediach, druku, publikowanie ich w Internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM.

AKCJA-plakat.jpg

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy