Dokument archiwalny

Konkurs plastyczny Portret Rodziny

Konkurs plastyczny Portret Rodziny
Fot. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie oraz Pełnomocnik PMK ds. Rodziny Marzena Paszkot zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

 

Terminarz konkursu:

 • Przyjmowanie prac: do 15 kwietnia 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: maj 2017 r.

Cele konkursu:

 • integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego
 • zainteresowanie historią swojej rodziny
 • propagowanie świadomości wartości rodzin
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego

Warunki uczestnictwa:

1. Tematem pracy jest:

 „Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego.

2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego.

3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy 0-3, klasy 4-6). Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny.

4. Prace konkursowe:

 • prace plastyczne o formacie  od A4 do A2
 • technika dowolna (wyklucza się prace przestrzenne)
 • przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:

- imię i nazwisko uczestnika, wiek, przedszkole/szkoła, klasa, adres,             

- opiekun, telefon kontaktowy, e-mail

5. Opracowane drzewo musi zawierać minimum dwa pokolenia wstecz. Nie są wymagane materiały oryginalne (np. zdjęcia) – dopuszcza się ich kopie lub szkice postaci.

6. Kryteria oceny prac:

 • ilość informacji
 • forma prezentacji
 • pomysłowość i estetyka

7. Nagrody:

 • zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów
 • o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy

8. O wynikach poszczególnych kategorii zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.

9. Ogłoszenie wyników będzie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace. Dokładny termin finału konkursu zostanie podany opiekunom laureatów w terminie późniejszym (na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny).

10. Zgłoszenia:

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38,  31 – 123 Kraków

Z dopiskiem: konkurs na drzewo genealogiczne

 „PORTRET RODZINY”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać: adres jw. tel. 430 00 15 w.215, 661 877 633

Anna Dranka-Szot - koordynator konkursu, e-mail: adranka@cmjordan.krakow.pl

UWAGA!

Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora, wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestników oraz ich Opiekunow dla potrzeb konkursu.

Prace nadesłane na konkurs, jak też prawa autorskie z nimi związane, pozostaną własnością organizatora.

Prace konkursowe nie będą zwracane.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR