KRAKÓW STAWIA NA RODZINĘ rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Zdrowie w roli głównej

Pełnomocnik PMK ds. Rodziny Marzena Paszkot oraz Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zapraszają dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w konkursie "Zdrowie w roli głównej" organizowanego w ramach kampanii "Zdrowe żywienie = mądre myślenie"

 

REGULAMIN konkursu „ZDROWIE W ROLI GŁÓWNEJ”

forma prezentacji - FORMY TEATRALNE, PIOSENKA, HAPPENING

I. Organizator

 • Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4
 • Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. H.Wietora 15,

II. Cel konkursu.

Celem konkursu „ZDROWIE W ROLI GŁÓWNEJ” jest promowanie zdrowego żywienia i stylu życia - zdrowej żywności, aktywności fizycznej oraz kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci. Uświadomienie, że zdrowe odżywianie może zapobiegać wielu chorobom zapewniając tym samym komfort życia i dobre samopoczucie przez całe życie.

III. Kryteria uczestnictwa.

 • Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-IV ze szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.
 • Dobór repertuaru i charakter prezentacji nie są niczym ograniczone / formy teatralne, piosenka, happening /. Czas prezentacji maksymalnie do 20 min.

IV. Termin.

Konkurs odbędzie się w dniach 2 grudnia i 5 grudnia 2016 r. na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie ul. H.Wietora 15

Zgłoszenia wg załączonego wzoru, należy przesłać na adres: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 15, 31-067 Kraków do dnia 24 listopada 2016 roku. (karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej www.sckm.krakow.pl).

Zgłoszenia można przesłać także mailem na adres biuro@sckm.krakow.pl.

Karta zgłoszenia znajduje się TUTAJ DOC

 

V. Jury.

 • Oceny konkursu dokona profesjonalne jury, specjaliści w dziedzinie teatru i muzyki
 • Jury wyłoni laureatów, którzy zostaną wyróżnieni i nagrodzeni. Ocena jury jest ostateczna i niepodważalna.

VI. Nagrody

 • W każdej z wymienionych form scenicznych zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych – przedszkola i szkoła podstawowa (w każdej kategorii miejsca I – III oraz wyróżnienia).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród zgodnie z decyzją jury.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

VII. Informacje:

 • Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sckm.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 430 50 90, 12 432 01 70
 • Szczegółowy harmonogram konkursu, daty i godziny występów wraz z listą zgłoszonych zespołów dostępny będzie na stronie www.sckm.krakow.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu. O ewentualnych zmianach zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni.

VII. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie uczestnictwa na konkurs oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w mediach, druku, publikowanie ich w internecie, umieszczenie na nośnikach cyfrowych oraz eksponowanie ich w innych miejscach z podaniem danych osobowych w celu propagowania konkursu. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oświadcza, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu oraz działalności SCKM..

 

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2016-10-25
Data aktualizacji: 2016-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź