Mecenasi VIII edycji projektu

Mecenasi VIII edycji projektu
Fot. Marcin Cieślak

Wszystkich ludzi wielkiego serca zapraszamy do włączenia się w akcję i pomoc krakowskim utalentowanym dzieciom. To dzięki Państwa pomocy mogą oni realizować swoje pasje i marzenia oraz z każdym dniem przybliżać się do wyznaczonego celu.

 

MECENASI PROJEKTU:

 

konsul Czarnogóry.jpg

Konsul Honorowy Czarnogóry w Krakowie - Marcin Ruta

Biznesmen z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i metalowej. Członek Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Puławskiego. Laureat nagrody specjalnej 25-lecia wolności RP.

Wrażliwy na problemy społeczne i aktywnie uczestniczący w ich rozwiązywaniu. Angażuje się w inicjatywy na rzecz najmłodszych. Dzięki jego wsparciu, trzydzieścioro niewidomych dzieci mogło wyjechać na ferie zimowe. Swoimi działaniami wspiera również Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie.

 

logo KDM

 

Kościół dla Miasta Krakowa

Kościół dla Miasta Krakowa od początku swojego istnienia angażuje się w działania na rzecz mieszkańców. Zgodnie ze swoją wizją pragnie zmieniać otaczający świat niosąc nadzieję i praktyczną pomoc, starając się budować wartość każdego człowieka, do którego dociera. 

 

 

 

 

kongregacja kupiecka - logo.jpgKrakowska Kongregacja Kupiecka

Niewiele jest w Polsce związków i stowarzyszeń o tak bogatym rodowodzie. Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni to nadali kształty śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ na rozwój gospodarczy kraju. O ile uboższe byłyby tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych przodków o dalekim świecie, gdyby zabrakło tutaj tak silnego i poręcznego elementu jakim byli podejmujący dalekie wyprawy kupcy, czy prowadzący handel w mieście kramarze, karczmarze, prasołowie i wielu innych. Kongregacja trwała przez wieki - także w czasie rozbiorów, będąc samorządową organizacją zawodową, opowiadającą się m.in. za swobodą handlu, za wolną konkurencja i przez to służącą społecznemu dobru. Te wielowiekowe tradycje usiłowano zburzyć, kiedy to administracyjnym nakazem Kongregacja została w 1949 r. rozwiązana. Wówczas nazywano kupców prywaciarzami, zdarto z nich cały szacunek dla zawodu, który dziś z tak wielkim trudem jest odbudowywany. Proces ten ułatwiają zachowane w Krakowie kupieckie tradycje, choć poginęły w większości przypadków wielkie przedwojenne firmy.

 

KHK - logo.jpgKrakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Inspiruje i realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej. W skład grupy kapitałowej KHK SA wchodzą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, które także wspierają projekt Mecenas Dziecięcych Talentów, oraz Arena Kraków SA. KHK S.A. jest również właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

 

b_logo.pngMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Firma łącząca tradycję z nowoczesnością. W branży istnieje od 1906 roku, kiedy to ówczesny Prezydent Krakowa Juliusz Leo, podejmując decyzję o zarządzaniu wywozem śmieci z domów, ulic, placów oraz oczyszczaniem miasta, powołał Miejski Zakład Oczyszczania.

Od wielu lat firma systematycznie buduje wizerunek oparty na wysokich standardach świadczonych usług. Obok stale rozwijającego się z roku na rok zakresu i zasięgu usług wywozowych, buduje i eksploatuje nowoczesny kompleks instalacji zagospodarowania odpadów, takich jak sortownia odpadów selektywnie zbieranych, kompostownia i składowisko  odpadów komunalnych Barycz, instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzi również Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych – LAMUSOWNIĘ. Wykonuje również usługi związane z utrzymaniem zimowego i letniego stanu przestrzeni miejskiej, w zakresie wynikającym z wygranych przetargów.

 

Logo MPK 2020Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

Tradycje krakowskiej komunikacji miejskiej sięgają 1875 roku. Od samego początku dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznej i komfortowej podróży. Dzięki licznym inwestycjom, które realizuje krakowski przewoźnik, krakowianie i turyści mają do dyspozycji nowoczesny, wygodny i ekologiczny tabor. Autobusy MPK SA stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Już obecnie wszystkie autobusy kursujące w Krakowie są wyposażone w silniki spełniające co najmniej europejską normę Euro 5, w tym są również autobusy hybrydowe i elektryczne. MPK SA kontynuuje także systematyczny zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

MPK SA stara się także docierać do najmłodszych pasażerów. Dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych w zajezdni tramwajowej MPK SA w Krakowie prowadzone są zajęcia i warsztaty w ramach Akademii Młodego Krakowianina. Projekt ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także w tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Ma też kształtować wśród najmłodszych postawy prospołeczne i proekologiczne.

                                            

MPEC logo 2020Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

MPEC w Krakowie dostarcza mieszkańcom Krakowa i Skawiny ciepło i centralną ciepłą wodę. Jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozbudowuje system ciepłowniczy i dba o środowisko naturalne. Od wielu lat wyłącza z eksploatacji paleniska węglowe realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji. Walczy o poprawę powietrza nie tylko poprzez eliminowanie źródeł niskiej emisji, ale także poprzez promowanie zachowań proekologicznych. Rozwija Program ciepłej wody użytkowej. Eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości ponad 870 km i dostarcza energię cieplną 5600 odbiorcom. Działa również na rzecz społeczności lokalnej.

MPEC S.A. w Krakowie stawia na młodych, dlatego opracowało i realizuje od kilku lat program edukacyjny „Przygody z ciepłem”. Celem programu jest zapoznanie dzieci  ze szkół podstawowych z procesem dostarczania ciepła do krakowskich mieszkań, sposobami racjonalnego gospodarowania ciepłem a przez to kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie dbałości o jakość powietrza w mieście.

 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Wodociągi KrakowaTo największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Przeszło stuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę najwyższych światowych standardów i pozycji lidera branży.

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. realizują wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze technologie, pozyskują energię z naturalnych źródeł, a także prowadzą wielokierunkowe działania edukacyjne.

 

Instytucje wspierające:

Centrum Kultury Podgórza.jpgCentrum Kultury Podgórza

Centrum Kultury Podgórza, a wcześniej Dom Kultury Podgórze, powstało w 1984 r. To instytucja kultury Miasta Krakowa działająca na terenie historycznej dzielnicy Podgórze. Jednostka funkcjonuje na terenie 6 dzielnic: Dzielnicy VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz Dzielnicy XIII Podgórze. Swoją ofertę kieruje nie tylko do mieszkańców prawobrzeżnej części miasta, ale również do osób z całego Krakowa. Prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną, która służy rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Krakowa, a także tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Jest wsparciem wielu środowisk kulturotwórczych, amatorskich grup artystycznych i ich wychowanków. W ofercie Centrum każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno najmłodsi jak i Seniorzy. Pełni funkcję centrali dla 17 podległych jednostek: Dworu Czeczów, Ośrodka Ruczaj, Teatru Praska 52, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay oraz Klubów: Kliny, Piaskownica, Iskierka, Kostrze, Przewóz, Pychowice, Rybitwy, Skotniki, Soboniowice, Tyniec, Wola Duchacka, Wróblowice, Zbydniowice. Organizowane przez Centrum Kultury Podgórza zajęcia oraz wydarzenia (m.in. Tradycyjne Święto Rękawki, Letnie Podgórskie Koncerty, Tynieckie Recitale Organowe, Podgórska Jesień Kulturalna, Krakowskie Spotkania z Muzyką Cerkiewną czy Uroczysty Koncert Noworoczny) na stałe wpisały się do kalendarza kulturalnego Krakowa i cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszego miasta – nie tylko ze względu na dużą różnorodność, ale również niepowtarzalną atmosferę.

 

MDK Gałczyńskiego logo

Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Publiczna placówka wychowania pozaszkolnego. Celami  placówki są m.in.: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży, w szczególności artystycznych, naukowych i sportowych, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pogłębianie i poszerzanie wiedzy młodych mieszkańców Krakowa, umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej; integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, kształtowanie postaw poszanowania kulturowego regionu, kraju, innych kultur i narodów.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w ramach swojej szerokiej działalności  prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, organizuje imprezy i projekty, w szczególności: koncerty, konkursy, zawody, festiwale wystawy, warsztaty, sesje, konferencje; organizuje wycieczki, warsztaty wyjazdowe, obozy zimowe i letnie; organizuje projekty integrujące dzieci  i ich rodziny.

MDK realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, prozdrowotne, kulturalne i rekreacyjne, w szczególności poprzez: prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu: rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

Tagi: rodzina, pomoc

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR