Jak można pomóc

Jak można pomóc
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Zachęcamy do objęcia opieką  konkretnego dziecka i pokrycia kosztów rozwoju jego talentu (koszt rocznego kursu, warsztatu szkoleniowego bądź innej formy rozwoju najbardziej odpowiedniej dla danego dziecka). Po indywidualnych konsultacjach określających wysokość potrzebnej kwoty, pieniądze w formie darowizny należy przesłać na specjalne konto projektu Mecenas Dziecięcych Talentów ze wskazaniem na dziecko, któremu chcemy  pomóc.

Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia.

Wpłaty można dokonywać na konto 50 1750 0012 0000 0000 3887 5833 (w tytule przelewu "Mecenas Dziecięcych Talentów").

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR