Domowe Przedszkole - Prywatne Przedszkole nr 16

Miejsce świadczenia usługi:
ul. Pachońskiego 8 , 31-226 Kraków
Telefon:
ul. Pachońskiego 8 +48 124153007
ul. Miłkowskiego 7 +48 122020480
ul. Mieczykowa 30 +48 123463289
Kontakt e-mail:
Opis:

Dla dzieci posiadających Krakowską Kartę Rodzinną 3+ uczęszczających do żłobka lub przedszkola:

- przy ul. Miłkowskiego 7 w Krakowie,

- przy ul. Pachońskiego 8 w Krakowie,

- przy ul. Mieczykowej 30 w Krakowie:

1. Pakiet najwyższy - 9 godzin opieki dziennie z wyżywieniem - ulga 50 zł miesięcznie za każde dziecko.

2. Pakiet średni - 6 godzin opieki dziennie z wyżywieniem - ulga 40 zł miesięcznie za każde dziecko.

3. Pakiet najniższy - 5 godzin opieki dziennie z wyżywieniem - ulga 30 zł miesięcznie za każde dziecko.

Odbiorcy:
dzieci , uczniowie, studenci, dorośli posiadający Krakowską Kartę Rodzinną
Oferta:
dla osób legitymujących się kartą KKR
Typ ulgi:
rabat

Dane teleadresowe podmiotu świadczącego ulgę

Adres siedziby:
ul. Pachońskiego 8 , 31-226 Kraków
Telefon:
ul. Pachońskiego 8 +48 124153007
ul. Miłkowskiego 7 +48 122020480
ul. Mieczykowa 30 +48 123463289
Opis:

Prywatne Przedszkole nr 16 w Krakowie „Domowe Przedszkole” istnieje od września 1980 r. Pierwsza siedziba znajduje się przy ul. Pachońskiego 8. Dwa kolejne  oddziały zostały otwarte: przy ul. Mieczykowej 30 i przy ul. Miłkowskiego 7.

Godziny pobytu dzieci dostosowane są do potrzeb rodziców. Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 20.00.

W każdym przedszkolu są 2 – 3 grupy, w których bawi się i uczy 15 – 20 dzieci.

Każdą z grup opiekują się 3 osoby (2 nauczycielki i 1 pomoc nauczyciela).

Grupy mają własną, wyposażoną w zabawki i pomoce, salę.

W każdej sali zainstalowane są lampy bakteriobójcze.

 

W każdym z przedszkoli prowadzimy własną kuchnię, która codziennie przygotowuje wyżywienie dzieci w ramach 6 posiłków.

 

Realizujemy indywidualne diety, dostosowane do potrzeb dzieci.

Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, spacerując lub korzystając z własnego placu zabaw.

Przedszkole realizuje program edukacyjny zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią otwarci i twórczy nauczyciele, posiadający pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Pracę przedszkola wspierają specjaliści: psycholog, pedagog i logopeda.

 

W  ramach podstawowego programu objętego czesnym miesięcznym w naszym przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia:

- zajęcia edukacyjne (codziennie)

- zajęcia matematyczne (codziennie w grupie starszej)

- zajęcia komputerowe (raz w tygodniu w grupie starszej)

- gimnastyka poranna (codziennie)

- zajęcia plastyczne (według planu pracy)

- zajęcia muzyczne (według planu pracy)

- zajęcia relaksacyjne (codziennie)

- praca indywidualna z dziećmi (codziennie)

- spotkania z psychologiem (raz w miesiącu)

- rytmika (co dwa tygodnie)

- gimnastyka korekcyjna ( raz w tygodniu)

- religia (raz w tygodniu)

- edukacja przyrodnicza – „Mały Przyrodnik”

 

Organizujemy zajęcia płatne dodatkowo:

- JĘZYK ANGIELSKI  (2 x w tygodniu)

- ZAJĘCIA TANECZNO – RYTMICZNE  (raz w tygodniu)

- WARSZTATY CERAMICZNE (raz  w miesiącu)

- PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE  (raz w miesiącu)

- INDYWIDUALNE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (raz w tygodniu)

- SPOTKANIA Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ
 

 

PRYWATNY ŻŁOBEK PUSZEK UL. MIŁKOWSKIEGO 7 W  KRAKOWIE

Prywatny Żłobek „Puszek” prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczo – pielęgnacyjną nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 roku życia.

Gwarantujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00.
Tworzymy domową, przyjazną atmosferę, pełną ciepła, życzliwości i radości.
Priorytetem naszej pracy jest dobro każdego maluszka oraz jego harmonijny i wszechstronny rozwój. Chcemy, aby dziecko z nami czuło się szczęśliwe i bezpieczne.
Rozwijamy aktywność małego dziecka w trakcie zabaw poprzez poznawanie świata wszystkimi zmysłami.
Stopniowo usamodzielniamy maluszki i rozwijamy czynności samoobsługowe.
Pragniemy, aby dziecko czerpało radość z odkrywania świata i pokonywania trudności.

W naszym żłobku kładziemy duży nacisk na racjonalne odżywianie dziecka, oraz kształtowanie u niego prawidłowych nawyków żywieniowych.
Wszystkie posiłki są przygotowywane we własnej nowoczesnej kuchni przez wykwalifikowanych pracowników żłobka.
Jeśli dziecko cierpi na alergię pokarmową i konieczne jest stosowanie specjalnej diety, istnieje możliwość dostosowania posiłków do indywidualnych wymagań dziecka.

Żłobek zapewnia:

- profesjonalne i doświadczone opiekunki

- pełne wyżywienie (śniadanie I , śniadanie II, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja)

- codziennie zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu

- możliwość leżakowania lub relaksu

Zajęcia w grupie żłobkowej:

- różnorodne zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci

- zajęcia umuzykalniające

- rytmika

- gimnastyka

Oferujemy:

- Profesjonalną i troskliwą opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

- Profesjonalne i doświadczone opiekunki.

- Pełne wyżywienie (śniadanie I, śniadanie II, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja)

- Bezpieczne i domowe warunki pobytu dziecka.

- Czynności pielęgnacyjne.

- Codziennie zajęcia ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu.

- Możliwość leżakowania lub relaksu.

- Gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka.

- Naukę samodzielności oraz pracy w grupie.

- Rozwijanie wyobraźni poprzez czytanie bajek i naukę wierszyków.

- Bezpłatny program adaptacyjny.

- Możliwość pozostawienia wózka na czas pobytu dziecka w żłobku.

- Zajęcia w grupie żłobkowej

- różnorodne zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci,

- zajęcia umuzykalniające,

- rytmika,

- gimnastyka,

- zajęcia plastyczne.

 

 

 

/baza_ulg
Ocena:
Twoja ocena:
  • Wyślij znajomemu
  • Dodaj do ulubionych