Mecenas dziecięcych talentów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mecenasi Projektu

Marcin Cieślak

Wszystkich ludzi wielkiego serca zapraszamy do włączenia się w akcję i pomoc krakowskim utalentowanym dzieciom. To dzięki Państwa pomocy mogą oni realizować swoje pasje i marzenia oraz z każdym dniem przybliżać się do wyznaczonego celu.

 

MECENASI PROJEKTU:

 

konsul Czarnogóry.jpg

Konsul Honorowy Czarnogóry w Krakowie - Marcin Ruta

Biznesmen z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i metalowej. Członek Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Puławskiego. Laureat nagrody specjalnej 25-lecia wolności RP.

Wrażliwy na problemy społeczne i aktywnie uczestniczący w ich rozwiązywaniu. Angażuje się w inicjatywy na rzecz najmłodszych. Dzięki jego wsparciu, trzydzieścioro niewidomych dzieci mogło wyjechać na ferie zimowe. Swoimi działaniami wspiera również Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie.

 

logo KDMKościół dla Miasta Krakowa

Kościół dla Miasta Krakowa od początku swojego istnienia angażuje się w działania na rzecz mieszkańców. Zgodnie ze swoją wizją pragnie zmieniać otaczający świat niosąc nadzieję i praktyczną pomoc, starając się budować wartość każdego człowieka, do którego dociera.

 

kongregacja kupiecka - logo.jpg

Krakowska Kongregacja Kupiecka

Niewiele jest w Polsce związków i stowarzyszeń o tak bogatym rodowodzie. Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni to nadali kształty śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ na rozwój gospodarczy kraju. O ile uboższe byłyby tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych przodków o dalekim świecie, gdyby zabrakło tutaj tak silnego i poręcznego elementu jakim byli podejmujący dalekie wyprawy kupcy, czy prowadzący handel w mieście kramarze, karczmarze, prasołowie i wielu innych. Kongregacja trwała przez wieki - także w czasie rozbiorów, będąc samorządową organizacją zawodową, opowiadającą się m.in. za swobodą handlu, za wolną konkurencja i przez to służącą społecznemu dobru. Te wielowiekowe tradycje usiłowano zburzyć, kiedy to administracyjnym nakazem Kongregacja została w 1949 r. rozwiązana. Wówczas nazywano kupców prywaciarzami, zdarto z nich cały szacunek dla zawodu, który dziś z tak wielkim trudem jest odbudowywany. Proces ten ułatwiają zachowane w Krakowie kupieckie tradycje, choć poginęły w większości przypadków wielkie przedwojenne firmy.

 

KHK - logo.jpgKrakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Inspiruje i realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej. W skład grupy kapitałowej KHK SA wchodzą:Wodociągi Miasta Krakowa S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, które także wspierają projekt Mecenas Dziecięcych Talentów, oraz Arena Kraków SA. Ponadto Krakowski Holding Komunalny S.A. nadzorował proces budowy oraz aktualnie odpowiada za eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarni Kraków).

 

b_logo.pngMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Firma łącząca tradycję z nowoczesnością. W branży istnieje od 1906 roku, kiedy to ówczesny Prezydent Krakowa Juliusz Leo, podejmując decyzję o zarządzaniu wywozem śmieci z domów, ulic, placów oraz oczyszczaniem miasta, powołał Miejski Zakład Oczyszczania.

Od wielu lat firma systematycznie buduje wizerunek oparty na wysokich standardach świadczonych usług. Obok stale rozwijającego się z roku na rok zakresu i zasięgu usług wywozowych, buduje i eksploatuje nowoczesny kompleks instalacji zagospodarowania odpadów, takich jak sortownia odpadów selektywnie zbieranych, kompostownia i składowisko  odpadów komunalnych Barycz, instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzi również Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych – LAMUSOWNIĘ. Wykonuje również usługi związane z utrzymaniem zimowego i letniego stanu przestrzeni miejskiej, w zakresie wynikającym z wygranych przetargów.

 

Logo MPK 2020Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

Tradycje krakowskiej komunikacji miejskiej sięgają 1875 roku. Od samego początku dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznej i komfortowej podróży. Dzięki licznym inwestycjom, które realizuje krakowski przewoźnik, krakowianie i turyści mają do dyspozycji nowoczesny, wygodny i ekologiczny tabor. Autobusy MPK SA stają się coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Już obecnie wszystkie autobusy kursujące w Krakowie są wyposażone w silniki spełniające co najmniej europejską normę Euro 5, w tym są również autobusy hybrydowe i elektryczne. MPK SA kontynuuje także systematyczny zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

MPK SA stara się także docierać do najmłodszych pasażerów. Dla uczniów z krakowskich szkół podstawowych w zajezdni tramwajowej MPK SA w Krakowie prowadzone są zajęcia i warsztaty w ramach Akademii Młodego Krakowianina. Projekt ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także w tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Ma też kształtować wśród najmłodszych postawy prospołeczne i proekologiczne.

                                            

MPEC logo 2020Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie

MPEC w Krakowie dostarcza mieszkańcom Krakowa i Skawiny ciepło i centralną ciepłą wodę. Jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozbudowuje system ciepłowniczy i dba o środowisko naturalne. Od wielu lat wyłącza z eksploatacji paleniska węglowe realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji. Walczy o poprawę powietrza nie tylko poprzez eliminowanie źródeł niskiej emisji, ale także poprzez promowanie zachowań proekologicznych. Rozwija Program ciepłej wody użytkowej. Eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości ponad 870 km i dostarcza energię cieplną 5600 odbiorcom. Działa również na rzecz społeczności lokalnej.

MPEC S.A. w Krakowie stawia na młodych, dlatego opracowało i realizuje od kilku lat program edukacyjny „Przygody z ciepłem”. Celem programu jest zapoznanie dzieci  ze szkół podstawowych z procesem dostarczania ciepła do krakowskich mieszkań, sposobami racjonalnego gospodarowania ciepłem a przez to kształtowanie postaw proekologicznych w zakresie dbałości o jakość powietrza w mieście.

 

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Wodociągi KrakowaTo największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Przeszło stuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę najwyższych światowych standardów i pozycji lidera branży.

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. realizują wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze technologie, pozyskują energię z naturalnych źródeł, a także prowadzą wielokierunkowe działania edukacyjne.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2023-01-02
Data aktualizacji: 2023-11-29
Powrót