„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.” - ogólnopolska kampania społeczna

"By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać" – to tytuł kampanii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zrealizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać.” - ogólnopolska kampania społeczna
Fot. materiały prasowe

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Reklamowa Radna sp. z o. o. realizowała ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Kampania realizowana była w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

Podstawowym celem Kampanii było podniesienie świadomości, jak i uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane filmy dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII. Filmy można pobrać korzystając z poniższych linków:

Link do filmu dla uczniów klas I-III tutaj

Link do filmu dla uczniów klas IV-VIII tutaj

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Madej
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także