Dom Kultury Podgórze

Dom Kultury Podgórze
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Dom Kultury "Podgórze" działa od ponad trzydziestu lat na terenie Podgórza i Krakowa, a jego dorobek to: tysiące zrealizowanych imprez, projektów interdyscyplinarnych, wielotysięczna rzesza odbiorców zajęć stałych w każdej grupie wiekowej.

Dom Kultury „Podgórze” ze względu na liczbę placówek, obejmuje swoim zasięgiem całą prawobrzeżną część miasta, a swoją podstawową działalność kieruje do blisko jednej trzeciej mieszkańców Krakowa. Jednostki organizacyjne Domu Kultury „Podgórze” znajdują się na obszarze 6 dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa. Są to tereny dzielnicy XIII- Stare Podgórze oraz Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII.

Dom Kultury „Podgórze” prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury. Podstawowe zadania Domu Kultury „Podgórze” to: edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, udostępnianie i tworzenie dóbr kultury, stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, promocja talentów w różnych dziedzinach sztuki, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych osób w różnych grupach wiekowych odbiorców.

 

Marzec 2017

Harmonogram spotkań w marcu 2017

01.03.(środa) w godzinach:  

  09,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat

  10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat   -  I grupa

  11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

„Prezentacja  zagadnień związanych z mową”,  spotkanie z logopedą Izabelą Malicką.

Wykład skierowany do osób posiadających małe dzieci oraz spodziewających się potomstwa. Na spotkaniu omówione zostaną takie zagadnienia, jak: wczesna interwencja logopedyczna, karmienie piersią, a rozwój mowy dziecka, wpływ smoczków na wymowę, funkcja oddychania, jako jeden
z warunków prawidłowego rozwoju mowy, przerost tkanki adenoidalnej (III migdał) jako jedna
z przyczyn zaburzeń artykulacji, czy można zapobiec wadom zgryzu? czy wada zgryzu może być przyczyną nieprawidłowej artykulacji? Wpływ parafunkcji (ssanie palca, zgrzytanie zębami itp.) na rozwój aparatu mowy, kiedy skorzystać z pomocy logopedy? Na koniec wykładu przewidziana jest dyskusja.

 

03.03.(piątek) w godzinach:   

09,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat

10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat   -  I grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami, prowadzący Anika Sztaba.

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków
i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

 

08.03.(środa). w godzinach: 

 09,30 - 10,15, dzieci  do 2 lat

 10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat  - I grupa

 11,30 - 12,15  dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona,prowadzący Monika Madej.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy
i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

 

10.03.(piątek) w godzinach: 

09,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat

10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat   -  I grupa

 11,30 - 12,15  dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Warsztaty muzyczne „Radość rodzinnego muzykowania”, prowadzący Katarzyna Krzewińska – „Music Together”.

Warsztaty zawierają elementy wykładu/pogadanki z zakresu podstaw umuzykalniania niemowląt
i dzieci oraz część warsztatową, która opiera się na  znanym na całym świecie, amerykańskim programie Music Together. Tematy poruszane podczas warsztatów: dlaczego warto umuzykalniać dziecko, kiedy jest na to najlepsza pora, czy każde dziecko ma talent muzyczny, czym jest muzyczny okres sensytywny, rola rodzica w edukacji muzycznej, jakie jest najlepsze środowisko do muzycznego rozwoju. Podczas warsztatów śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach, poznajemy proste zabawy muzyczne do zastosowania w domu.

15.03 (środa) w godzinach:  

09,30 - 10,15, dzieci  do 2 lat

10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat  - I grupa

 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona , prowadzący Monika Madej.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy
 i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona  stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania

 

17.03.(piątek) w godzinach:  

09,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat

10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat   -  I grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami, prowadzący Anika Sztaba.

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków
i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

 

22.03 (środa) w godzinach:  

 09,30 - 10,15, dzieci  do 2 lat

 10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat  - I grupa

 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona, prowadzący Monika Madej.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy
i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

 

24.03.(piątek) w godzinach: 

 09,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat

 10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat   -  I grupa

 11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami, prowadzący Anika Sztaba

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków
i nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

 

29.03 (środa) w godzinach:  

09,30 - 10,15, dzieci  do 2 lat

10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat  - I grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia  prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona, prowadzący Monika Madej.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy
i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji Umuzykalnienie metodą Gordona stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

 

31.03.(piątek) w godzinach:  

09,30 - 10,15  dzieci  do 2 lat

10,30 - 11,15  dzieci powyżej 2,5 lat   -  I grupa

11,30 - 12,15   dzieci powyżej 2,5 lat  - II grupa

Zajęcia animacyjne,  ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami, prowadzący Anika Sztaba

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków
i nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

Kontakt:

Dom Kultury „Podgórze”

30-510 Kraków

ul. Sokolska 13

tel. 12-65636-70, 509-297-914

www.dkpodgorze.krakow.pl

dzial.oswiatowy@wp.pl

Adres:
ul.Sokolska 13, Kraków
mapa
Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KAROLINA ŁYPACZEWSKA
Podmiot publikujący: KKR