Centrum Kultury Podgórza

Centrum Kultury Podgórza
Fot. Centrum Kultury Podgórza

Dom Kultury "Podgórze" działa od ponad trzydziestu lat na terenie Podgórza i Krakowa, a jego dorobek to: tysiące zrealizowanych imprez, projektów interdyscyplinarnych, wielotysięczna rzesza odbiorców zajęć stałych w każdej grupie wiekowej.

Dom Kultury „Podgórze” ze względu na liczbę placówek, obejmuje swoim zasięgiem całą prawobrzeżną część miasta, a swoją podstawową działalność kieruje do blisko jednej trzeciej mieszkańców Krakowa. Jednostki organizacyjne Domu Kultury „Podgórze” znajdują się na obszarze 6 dzielnic pomocniczych Miasta Krakowa. Są to tereny dzielnicy XIII- Stare Podgórze oraz Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII.

Dom Kultury „Podgórze” prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury. Podstawowe zadania Domu Kultury „Podgórze” to: edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, udostępnianie i tworzenie dóbr kultury, stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, promocja talentów w różnych dziedzinach sztuki, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań artystycznych osób w różnych grupach wiekowych odbiorców.

 

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Czerwiec 2017

02.06 (piątek) w godzinach:   

 • 09.30 – 10.15 dzieci do 2 lat
 • 10.30 – 11.15 dzieci powyżej 2,5 lat – I grupa
 • 11.30 – 12.15 dzieci powyżej 2,5 lat – II grupa

Zajęcia animacyjne, ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami, prowadzenie Anika Sztaba

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i  nowych umiejętności. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój.

07.06 (środa) w godzinach:  

 • 09.30 – 10.15 dzieci do 2 lat
 • 10.30 – 11.15 dzieci powyżej 2,5 lat – I grupa
 • 11.30 – 12.15 dzieci powyżej 2,5 lat – II grupa

Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku życia prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona, prowadzenie Monika Madej

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii prof. Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Umuzykalnienie tą metodą stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

09.06 (piątek) w godzinach: 

 • 09.30 – 10.15 dzieci do 2 lat
 • 10.30 – 11.15 dzieci powyżej 2,5 lat – I grupa
 • 11.30 – 12.15 dzieci powyżej 2,5 lat – II grupa

Warsztaty muzyczne „Radość rodzinnego muzykowania”, prowadzenie Katarzyna Krzewińska – „Music Together”

Warsztaty zawierają elementy wykładu/pogadanki z zakresu podstaw umuzykalniania niemowląt i dzieci oraz część warsztatową, która opiera się na znanym na całym świecie, amerykańskim programie Music Together. Tematy poruszane podczas warsztatów: Dlaczego warto umuzykalniać dziecko, kiedy jest na to najlepsza pora, czy każde dziecko ma talent muzyczny, czym jest muzyczny okres sensytywny, rola rodzica w edukacji muzycznej, jakie jest najlepsze środowisko do muzycznego rozwoju. Podczas warsztatów śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach, poznajemy proste zabawy muzyczne do zastosowania w domu.

14.06. (środa) w godzinach:   

 • 09.30 – 10.00 dzieci do 2 lat
 • 10.30 – 11.00 dzieci powyżej 2,5 lat – I grupa
 • 11.30 – 12.00 dzieci powyżej 2,5 lat – II grupa

Dogoterapia, prowadzenie Dominika Piszczek

Zajęcia z udziałem psa łączące naukę, rewalidację i zabawę. Naturalna radość i spontaniczność psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych zadań, mobilizując je do podejmowania nowych wyzwań. W ramach zajęć będą się odbywały m. in: ćwiczenia wspomagające rozumienie i rozwój mowy, ćwiczenia poprawiające funkcjonowanie dotykowe; ćwiczenia na naśladowanie; ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne; ćwiczenia rozwijające współuczestnictwo; ćwiczenia uczące bezpiecznych zachowań wobec psów; ćwiczenia kształtujące pozytywne postawy wobec zwierząt.

 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje bilet wstępu w cenie 1 zł dla osób dorosłych.

 

Kontakt:

Dom Kultury „Podgórze”

30-510 Kraków

ul. Sokolska 13

tel. 12-65636-70, 509-297-914

www.dkpodgorze.krakow.pl

dzial.oswiatowy@wp.pl

Adres:
ul.Sokolska 13, Kraków
mapa
Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR