górne tło

Miasto Kraków współpracuje z UNICEF

Miasto Kraków pretenduje do uzyskania tytułu „Miasto Przyjazne Dzieciom” - w ramach międzynarodowego programu koordynowanego przez UNICEF.

Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” to międzynarodowa inicjatywa UNICEF zainicjowana w 1996 roku. Zgodnie z założeniami projektu mianem „Miasta Przyjaznego Dzieciom” można określić miasto, które stara się zagwarantować najmłodszym obywatelom optymalne warunki życia i rozwoju oraz uczynić ich pełnoprawnymi obywatelami, aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym. Program realizowany jest w 45 krajach i ponad 4000 miastach na całym świecie, m.in. w Paryżu, Londynie, Madrycie, Quebecu czy Rio de Janeiro.

Podstawową zasadą programu jest kierowanie się dobrem dzieci, respektowanie ich praw określonych w Konwencji Praw Dziecka, szczególnie na poziomie lokalnym. Program zakłada realizację długotrwałego procesu, który obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań na rzecz dzieci, służących poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowemu rozwojowi, zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach internetowych unicef.pl.

W naszym mieście powstał już zespół zadaniowy pod przewodnictwem pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. rodziny Marzeny Paszkot. Na rzecz wprowadzenia programu będą działać przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa (Krakowskiego Centrum Świadczeń, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Zarządu Infrastruktury Sportowej, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz organizacji pozarządowych.

Zespół będzie miał za zadanie m.in. przygotowanie diagnozy sytuacji dzieci w Krakowie oraz planu działań przewidzianych w ramach wdrażania programu z uwzględnieniem założeń czasowych i finansowych. Zostanie również określony zakres odpowiedzialności poszczególnych zaangażowanych w program podmiotów oraz nastąpi przygotowanie założeń systemu monitoringu realizacji programu w Krakowie w celu jego efektywnej implementacji.

Co istotne, program zakłada współpracę dzieci, samorządu oraz partnerów: organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz mediów. W ramach systematycznie podejmowanych aktywnych działań na rzecz wspierania dzieci Kraków ma szanse na uzyskanie tytułu „Miasto Przyjazne Dzieciom”.

Program będzie realizowany w perspektywie wieloletniej i wpłynie na zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w życiu naszego miasta poprzez wspólne realizowanie działań, wypracowanie dobrych praktyk oraz wspieranie legislacji przyjaznej najmłodszym.

 

W roku 2022 w ramach realizacji działań w mieście Krakowie została opracowana Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w mieście Krakowie. Opracowanie zobacz TU