górne tło

Zgłoś miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi w Krakowie!

Ruszyła III edycja plebiscytu pn. "Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi".

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2021 r.

 

Z dniem 1 lipca ogłoszono nabór do trzeciej edycji plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Jest to inicjatywa Gminy Miejskiej Kraków w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Serdecznie zachęcamy Państwa do wskazania w Krakowie miejsc, w których rodziny z dziećmi są nie tylko mile widziane, a wręcz oczekiwane.

Celem plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest prezentacja, promocja oraz zwiększanie na terenie naszego Miasta liczby miejsc oferujących udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu rodziców z dziećmi w różnym wieku. Zależy nam, by dzięki takim miejscom rodziny z dziećmi miały możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa.

W tym roku nadal, ze względu na pandemię COVID-19, istotnym kryterium oceny będzie sposób w jaki zgłoszone miejsce jest dostosowane do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

Pragniemy szeroko popularyzować miejsca w przestrzeni publicznej na mapie Krakowa, które są dedykowane rodzinom z dziećmi w różnym wieku, a także docenić podmioty, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi - w takich miejscach,z których korzystamy na co dzień, typu: sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne itp.  

Plebiscyt „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi” ma 5 kategorii:

I kategoria - „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”;

II kategoria - „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”;

III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”;

IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”;

V kategoria - „Zdrowie”.

Najlepsze i najciekawsze zgłoszone w Plebiscycie miejsca, wybrane po rekomendacji Kapituły Konkursowej, pod przewodnictwem Pani Marzeny Paszkot - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, zostaną odznaczone Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, a finał akcji zakończy się uroczystą galą w październiku 2021 roku, z udziałem mediów.

Ponadto te podmioty, które w ramach Plebiscytu po raz trzeci zostaną wyróżnione – zostaną dodatkowo uhonorowane okolicznościową statuetką oraz tytułem „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

Aby wskazać miejsce należy do dnia 31 sierpnia br. wypełnić formularz dostępny elektronicznie (WEJDŹ TU).

Zgłoszenia może dokonać zarówno każdy pełnoletni mieszkaniec Krakowa, jak i przedstawiciel firmy/podmiotu.

Co istotne, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, by zgłaszany podmiot nie prowadził działalności na rzecz rodzin z dziećmi np. żłobek, przedszkole, bawialnia dla dzieci itp. W Plebiscycie nie mogą bowiem brać udziału podmioty, które statutowo zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

REGULAMIN PLEBISCYTU 2021 znajdą Państwo TU.

 

Dwie dotychczas przeprowadzone edycje Plebiscytu cieszyły się bardzo dużą popularnością, w obydwóch do udziału zgłoszonych zostało ponad 80 firm i podmiotów. W pierwszej edycji Kapituła Konkursowa wyłoniła 26 laureatów w pięciu kategoriach, lista laureatów tutaj, w drugiej 38 laureatów - lista tutaj.

Pragniemy wyróżniać i promować takie miejsca, w których rodzina czuje się dobrze razem. Laureaci dwóch poprzednich edycji plebiscytu są wzorcowymi przykładami dobrych praktyk oraz aktywnych działań przedsiębiorców wspierających krakowskie rodziny.

plakat PLEBISCYT