Mecenas Dziecięcych Talentów

Gmina Miejska Kraków wraz z Fundacją Czas Dzieci  rozszerzyły projekt pn. „Mecenas Dziecięcych Talentów”. Od V edycji, tj. od września 2016 r. objął on uczniów wszystkich krakowskich szkół podstawowe. Ponadto w prace nad programem włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który został trzecim współorganizatorem. Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami będziemy mogli objąć opieką większą liczbę utalentowanych dzieci.

Mecenas Dziecięcych Talentów
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby każde szczególnie utalentowane dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej miało możliwości rozwoju swojego talentu.

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Fundacja Czas Dzieci oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. - Bez pomocy ludzi „wielkiego serca", lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

Lista mecenasów i sylwetki dzieci zakwalifikowanych do projektu dostępne są TUTAJ oraz na portalu www.mdt.czasdzieci.pl.

Mamy nadzieję, iż nowa formuła programu zyska Państwa akceptację i zachęci do wsparcia naszych młodych talentów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR