Konkurs plastyczny: Trzymam formę z Mamą i Tatą

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Pani Marzena Paszkot oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie ul. Beskidzka 30 serdecznie zapraszają uczniów klas 0 – III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Trzymam formę z Mamą i Tatą” w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”

Konkurs plastyczny: Trzymam formę z Mamą i Tatą
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury im K. I. Gałczyńskiego

O tym, że ruch to zdrowie wie każdy. Szczególne znaczenie ma ruch na świeżym powietrzu, a czas spędzony wspólnie z rodzicami buduje relacje rodzinne, wspomaga rozwój i motywuje do działania.

Zapraszając do udziału w konkursie chcemy przekonać się jakie są formy spędzania czasu wolnego dzieci wraz z rodzicami.

Celem konkursu jest także promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia w rodzinach oraz rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci.

Na prace czekamy do dnia 25 października 2019r.

Adres : Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 w Krakowie.

 

Tematem konkursu jest aktywne spędzanie czasu wolnego z rodziną – wycieczki, uprawianie sportów

Organizator
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30 w Krakowie

Adresat:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – III krakowskich szkół podstawowych

Cele konkursu:
• promowanie zdrowego trybu życia, pozytywnych postaw i działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia najbliższych
• kształtowanie zdrowego stylu życia w rodzinach
• rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolne techniki plastycznej (z wyłączeniem prac wykonanych kredkami lub ołówkiem)
• prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela
• zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu
• organizatorzy nie odsyłają prac
• udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
• każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, tel. kontaktowy
• uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody

Terminarz konkursu
• prace na konkurs należy nadesłać lub przynieść osobiście do dnia 25 października 2019 r. adres – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 (prac nie należy zwijać w rulon)
• wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl do dnia 31 października 2019 roku
• termin spotkania laureatów zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych

Uwagi ogólne
• decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
• udział w konkursie jest bezpłatny
• wernisaż będzie fotografowany
 

 

Regulamin Konkursu znajdziesz TUTAJ

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Małgorzata Wawrzyńska
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy