Dokument archiwalny

Konkurs kulinarny Gotuj z głową - smacznie i zdrowo!

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie przy ul. Reymonta 18 zapraszają chętnych w wieku 6 – 13 lat do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym w ramach akcji „Zdrowe żywienie – mądre myślenie” pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Konkurs kulinarny Gotuj z głową - smacznie i zdrowo!
Fot. Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Reymonta 18

1. Cele konkursu:

 • Propagowanie zdrowego żywienia  i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży samodzielnym przygotowaniem prostych posiłków oraz wyzwolenie radości z gotowania
 • Poznawanie nowych smaków poprzez próbowanie i łączenie różnych produktów.
 • Zdobycie wiedzy na temat zasad układania produktów w lodowce
 • Zdobycie  wiedzy dotyczącej czytania etykiet na produktach spożywczych
 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności pracy w grupach.

2. Regulamin konkursu:

- uczestnicy

 • uczestnikami konkursu mogą być 3-osobowe grupy dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • wiek uczestników od 6 do 13 lat z podziałem na kategorie wiekowe: 6-9 lat i 10-13 lat.

- przebieg konkursu

 • I etap konkursu polega na samodzielnym, kreatywnym i kolorowym opracowaniu przepisu na dowolną  potrawę.  Do drugiego etapu konkursu Jury w składzie wyznaczonym przez organizatorów zakwalifikuje 10 zespołów.
 • II etap konkursu polega na samodzielnym przygotowaniu potrawy z produktów określonych
  i przygotowanych przez organizatorów.
  Ten etap odbędzie się w MDK”DH” przy ul. Reymonta 18.
  Jury dokona oceny potraw biorąc pod uwagę kreatywność ich wykonawców,samodzielność wykonania, umiejętność pracy w grupie, wygląd i smak prezentowanej potrawy.

- terminy

 • Do 31 marca 2017 r. pracę (opracowany przepis) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” , ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków

załączając wypełnioną Kartę zgłoszenia (kartę należy przypiąć lub przykleić do pracy)

 • Do 15 kwietnia2017 r. zespoły zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione o jego terminie i godzinie rozpoczęcia konkursu

3. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem, przez uczestników i ich opiekunów, zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz na publiczne, w tym w mediach, wykorzystywanie pracy i nazwiska autora.

 

Karta zgłoszeniowa znajduje się tutaj DOC

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR