KRAKÓW STAWIA NA RODZINĘ rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Mama, tata i ja -to mój mały świat -konkurs plastyczny

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn.„Mama, Tata i ja – to mój mały świat” w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”

Krakowska Karta Rodzinna

 

Organizator


Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie


Adresat


Uczniowie krakowskich szkół podstawowych i przedszkoli w dwóch kategoriach wiekowych:

 •  przedszkola ( 5,6 lat)
 • szkoły podstawowe (klasy 1-3)

Cele konkursu

 

 •  promowanie wartości rodzinnych
 • wzmacnianie poczucia więzi rodzinnych
 •  rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci

Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 • uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej
 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela
 •  zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację (internet, wystawa) w celu promowania konkursu
 • organizatorzy nie odsyłają prac
 • udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • prace przesyłane są przez nauczycieli szkół biorących udział w konkursie ( prace nadesłane przez rodziców nie będą oceniane)
 • każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko autora, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy
 • do każdej pracy należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych i publikację prac

Terminarz konkursu

 

 • prace na konkurs należy nadesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub przynieść osobiście do dnia 5 listopada 2021 r. adres – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30 (prac nie należy zwijać w rulon)
 • wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkgal.edu.pl
 •  termin spotkania laureatów zostanie podany do wiadomości wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych – nagrody zostały ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Uwagi ogólne

 • w przypadku zmiany formuły konkursu – ze stacjonarnej na online – informacja ukaże się na stronie internetowej MDK – www.mdkgal.edu.pl
 • decyzja jury konkursu jest ostateczna i nieodwołalna
 • udział w konkursie jest bezpłatny
 • wernisaż będzie fotografowany
 • sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator
 • szczegółowych informacji na udziela Bożena Partyła, tel. 12 655 07 19 wew. 26
pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2021-10-05
Data aktualizacji: 2021-11-10
Powrót