górne tło

Specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego

 

 

 

1.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego „Chatka Puchatka”, ul. Stachiewicza 33 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, logopedyczne, psychoedukacyjne, plastyczne, taneczne, sportowe, komputerowe, udział w różnego rodzaju konkursach, turniejach i rozgrywkach.
Organizacja imprez okolicznościowych, wycieczki i wyjścia poza teren placówki.
Praca z rodzinami wychowanków.  
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 14:00 do 18:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska


2.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego „Akademia Młodzieży”, ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, logopedyczne, psychoedukacyjne, plastyczne, taneczne, sportowe, komputerowe, udział w różnego rodzaju konkursach, turniejach i rozgrywkach, wyjścia do kin, teatrów itp.
Organizacja imprez okolicznościowych.
Praca z rodzinami wychowanków.  
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 14:00 do 18:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska


3.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego „Iskierka” ul. Strzelców 9a/1 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, terapeutyczne, psycho-pedagogiczne,  logopedyczne, komputerowe, plastyczne, kulinarne, relaksacyjne, fotograficzne, prace ręczne, artterapia,  profilaktyczne z zakresu uzależnień.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek, wyjść, spotkań integracyjnych, udział w imprezach masowych dla dzieci.
Praca z rodzinami wychowanków.  
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 12:00 do 17:00.      W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska


4.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego „Ikar”, ul. Bujaka 15 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, plastyczne, logopedyczne, komputerowe, sportowe, z zakresu pierwszej pomocy, rekreacyjno-integracyjne z elementami socjoterapii, integracja dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością zdrowotną i społeczną ze zdrowymi wychowankami w formie zabaw przy muzyce, spotkania w grupach terapeutycznych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach, konkursach.
Wycieczki po Krakowie, kino, teatr, organizowanie imprez okolicznościowych,
Praca z rodzinami wychowanków.  
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 14:00 do 19:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska


5.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Długiej”, ul. Długa 42 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, psychoedukacyjne, z zakresu socjalizacji i resocjalizacji, artystyczne, sportowe, ekologiczne, komputerowe, oddziaływania terapeutyczne, psychodramy. Ponadto systematyczne, długoterminowe oraz krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne i pedagogiczne, treningi asertywności, twórczości, autoprezentacji, tworzenia więzi, umiejętności rozwiązywania konfliktów, warsztaty pracy z ciałem.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy, obozy wakacyjne oraz podczas ferii zimowych.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codziennie posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona  przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 13:00 do 20:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.


6.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Mogilskiej”, ul. Mogilska 58 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, psychoedukacyjne, z zakresu socjalizacji i resocjalizacji, artystyczne, sportowe, ekologiczne, komputerowe, oddziaływania terapeutyczne, psychodramy. Ponadto systematyczne, długoterminowe oraz krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne i pedagogiczne, treningi asertywności, twórczości, autoprezentacji, tworzenia więzi, umiejętności rozwiązywania konfliktów, warsztaty pracy z ciałem.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy, obozy wakacyjne oraz podczas ferii zimowych.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codziennie posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona  przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 13:00 do 20:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.

7.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Kozłówku”, ul. Na Kozłówku 25 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, psychoedukacyjne, z zakresu socjalizacji i resocjalizacji, artystyczne, sportowe, ekologiczne, komputerowe, oddziaływania terapeutyczne, psychodramy. Ponadto systematyczne, długoterminowe oraz krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne i pedagogiczne, treningi asertywności, twórczości, autoprezentacji, tworzenia więzi, umiejętności rozwiązywania konfliktów, warsztaty pracy z ciałem.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy, obozy wakacyjne oraz podczas ferii zimowych.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codziennie posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona  przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 13:00 do 20:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.

8.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Górali”, os. Górali 19 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, psychoedukacyjne, z zakresu socjalizacji i resocjalizacji, artystyczne, sportowe, ekologiczne, komputerowe, oddziaływania terapeutyczne, psychodramy. Ponadto systematyczne, długoterminowe oraz krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne i pedagogiczne, treningi asertywności, twórczości, autoprezentacji, tworzenia więzi, umiejętności rozwiązywania konfliktów, warsztaty pracy z ciałem.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy, obozy wakacyjne oraz podczas ferii zimowych.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codziennie posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona  przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 13:00 do 20:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.

9.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Lea”, ul. Lea 55 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, psychoedukacyjne, z zakresu socjalizacji i resocjalizacji, artystyczne, sportowe, ekologiczne, komputerowe, oddziaływania terapeutyczne, psychodramy. Ponadto systematyczne, długoterminowe oraz krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne i pedagogiczne, treningi asertywności, twórczości, autoprezentacji, tworzenia więzi, umiejętności rozwiązywania konfliktów, warsztaty pracy z ciałem.
.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy, obozy wakacyjne oraz podczas ferii.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codziennie posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona  przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 13:00 do 20:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.


10.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, ul. Ptaszyckiego 6 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, treningi twórczości, oddziaływania terapeutyczne, zajęcia z grafiki komputerowej, dziennikarskie, warsztaty muzyczne, multimedialne, plastyczne, sportowe, turystyczne, zajęcia integracyjne.
Udział w imprezach samorządowych, charytatywnych, kampaniach społecznych, organizowanie imprez okolicznościowych, obozy wakacyjne oraz podczas ferii.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codzienny, gorący posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze, od 13:00 do 20:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska


11.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, ul. Kamieńskiego 11 (Bonarka City Center) w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku od 13 do 21 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, artystyczne, integracyjne, rekreacyjno-sportowe, warsztaty psychoedukacyjne, rozwoju osobowości, zajęcia socjoterapeutyczne, coaching (dla osób pełnoletnich), nauka obsługi programów graficznych, do obróbki materiałów wideo, realizacji audycji radiowych, kursy zawodowe kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu, dyskusyjny klub filmowy.
Weekendowe wyjazdy całodniowe lub dwudniowe, w okresie ferii zimowych i wakacji turnusy wyjazdowe.
Praca z rodzinami wychowanków.  
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Stowarzyszenie SIEMACHA. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 14:00 do 21:00, w sytuacji zaistnienia potrzeby także w godzinach przedpołudniowych.


12.   Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego „Maxymilianum”, os. Tysiąclecia 86 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, integracyjne, sportowe, gry oraz zabawy ogólnorozwojowe z korekcją wad postawy, przyrodniczo – doświadczalne, psychologiczne,  logopedyczne.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Parafię p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze, od 14:30 do 19:30. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.


13.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego SOS, ul. Pijarska 2 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Oferta: zajęcia: edukacyjne, terapeutyczne,  artterapia, komputerowe, regionalno-turystyczne, teatralne, z pierwszej pomocy, warsztaty taneczne, koło kronikarskie i dziennikarskie, psychologiczne,  terapeutyczne, logopedyczne.
Organizowanie imprez okolicznościowych, wyjścia i wyjazdy.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codzienny posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Kolegium Zakonu Pijarów. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 14:00 do 19:00. W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska

14.    Specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego „Benedictus”, ul. Rynek Podgórski 4 w Krakowie.
Odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Oferta: Zajęcia: plastyczne, muzyczne, filmowe, techniczne, komputerowe, logicznego myślenia, kółko teatralne,  polonistyczno-logopedyczne, wsparcie duszpasterskie.
Wyjścia  tematyczne (basen, kino, teatr), a w okresie ferii letnich i zimowych kilkudniowe wyjazdy poza Kraków.
Praca z rodzinami wychowanków.
Codziennie posiłek dostosowany do potrzeb wychowanków.
Opis: placówka prowadzona przez Fundację Pomocy Rodzinie w Wychowaniu „Dom Dla Dziecka”. Wszystkie proponowane zajęcia są bezpłatne. Placówka funkcjonuje we wszystkie dni robocze od 14:00 do 19:00.  W okresie ferii oraz wakacji placówka czynna w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska.

dolne t�o