górne tło

Program UNICEF w Krakowie: Za nami szkolenie pedagogów

Ponad 130 krakowskich pedagogów i nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z zakresu edukowania na temat praw dziecka z elementami partycypacji dzieci i młodzieży, które przeprowadziły reprezentantki UNICEF Polska.

W ramach udziału Miasta Krakowa w międzynarodowym Programie pn. „Miasto Przyjazne Dzieciom” w dniach 10 i 11 kwietnia 2024 roku w Krakowie odbyło się szkolenie pn.: „Edukacja o prawach dziecka z elementami partycypacji dzieci i młodzieży”. Spotkanie otworzyła Pani Marzena Paszkot- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników UNICEF Polska - Panią Małgorzatę Połowniak-Dąbrowską – Managera Projektów Edukacyjnych oraz Panią Agnieszkę Telusiewicz-Pacak - Eksperta ds. Projektów Advocacy.

Tematyka spotkania skupiała się na przedstawieniu dyrektorom, nauczycielom i pedagogom z placówek edukacyjnych z terenu Krakowa narzędzi oraz metod pozwalających na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji o prawach dziecka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka, a także zaakcentowania wagi roli dziecka jako uczestnika życia społecznego.

Ponad 130 pedagogów ze szkół średnich, podstawowych, przedszkoli oraz żłobków z Krakowa miało szansę poznać sposoby włączania edukacji o prawach dziecka w programy nauczania oraz poznać szerzej problematykę partycypacji dzieci i młodzieży oraz płynące z niej korzyści oraz napotykane wyzwania. Spotkanie miało charakter wykładowo-warsztatowy.