górne tło

IV konkurs plastyczny pn. "Moja rodzina"

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w IV konkursie plastycznym pt. "Moja Rodzina".

 

Celem konkursu jest:

 

 

 

 

 

Organizator konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18.

Osoby odpowiedzialne:

Aleksandra Staszewska (tel.: 696432862)

Katarzyna Bielecka (tel.: 506337498)

e-mail: astaszewska@mdk-dh.krakow.pl, kbielecka@mdk-dh.krakow.pl

Współorganizator konkursu:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

Regulamin konkursu:

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Uczestnicy konkursu muszą zamieszkiwać Gminę Miejską Kraków.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w kategoriach wiekowych (wg roku urodzenia):

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie rodziny widzianej oczami dziecka.

Technika prac jest dowolna ­– płaska, format nie większy niż A3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.

Pracę konkursową należy na odwrocie podpisać tytułem, imieniem i nazwiskiem jej autora oraz podać rok urodzenia autora pracy. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony prawidłowo i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Organizator prosi o nieprzyklejanie formularza zgłoszeniowego do pracy plastycznej.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

Regulamin tutaj

IV konkurs plastyczny Moja rodzina