górne tło

Zapraszamy do nowo otwartego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3

27 listopada na os. Niepodległości 3A w dzielnicy XVI Bieńczyce rozpoczął działalność Klub Rodziców z dziećmi do lat 3. To pierwszy Klub Rodziców w tej dzielnicy Krakowa, a trzeci prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia przy współpracy z Gminą Miejską Kraków.

Klub działa od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie (również po południu) oraz w wybrane soboty. W listopadzie klub zaprasza dzieci wraz z rodzicami na warsztaty muzyczno-ruchowe, zajęcia kreatywne i sensoryczne oraz logorytmikę. Aktualny harmonogram zajęć oraz godziny otwarcia Klubu można sprawdzić na stronie Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia lub na www.kkr.krakow.pl, zakładka Kluby Rodziców.

Działalność Klubów Rodziców jest współfinansowana ze środków Miasta Krakowa. Zajęcia są bezpłatne.

Kluby Rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących potomstwa. Są to miejsca, w których rodzice mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz tworzyć nieformalne grupy wsparcia. Kluby realizują swoje zadania poprzez organizację spotkań ze specjalistami, realizację zajęć rozwojowych dla dzieci oraz warsztatów i zajęć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, przeznaczonych dla najmłodszych i rodziców.

Obecnie w Gminie funkcjonuje 46 Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3. Dodatkowo działają 3 Kluby Rodziców dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych. Kluby Rodziców prowadzone są przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi, krakowskimi instytucjami kultury oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.