górne tło

Konkurs piosenki pn. "Moja rodzina"

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie piosenki pn."Moja Rodzina".  

ORGANIZATOR KONKURSU:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „DOM HARCERZA”

30-059 KRAKÓW, UL. REYMONTA 18

TEL/FAX: 012 637 37 61, 637 59 35

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udziela jedynie osoba odpowiedzialna:

Aleksandra Staszewska

Tel. 696432862

e-mail: astaszewska@mdk-dh.krakow.pl

WSPÓŁORGANIZATOR KONKURSU:

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS.RODZINY

 

Celem konkursu jest:

Warunkiem uczestnictwa jest zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce „MOJA RODZINA”. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zamieszkujący Gminę Miejską Kraków.

W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:

a) 3/4-latki

b) 5/6-latki

c) 7/9-latki (klasy 1–3).

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na jego udział w konkursie oraz na publikację wizerunku dziecka (zgody należy oddać w dniu konkursu lub wysłać e-mailem wraz ze zgłoszeniem).

Podczas występu uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego (na nośniku USB, przekazanym akustykowi przed występem), lub przyniesionych przez siebie instrumentów. Na miejscu będzie dostępne pianino cyfrowe – chęć jego użycia proszę zaznaczyć w zgłoszeniu. Nie dopuszcza się podkładów z pełnym playbackiem.

Maksymalny czas trwania występu każdego artysty (duetu bądź zespołu) wraz z zejściem i wejściem na scenę nie powinien przekraczać 5 minut.

Dojazd opiekunów i uczestników na koszt własny.

O kolejności występów decyduje organizator.

Oceny występów dokonywać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.

Jury oceniać będzie:

Dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność doboru piosenki);

Interpretacja utworu;

Ogólny wyraz artystyczny.

W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienia.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Przebieg konkursu:

Do dnia 15.11.2023 r. należy zgłosić chętnych do uczestnictwa przesyłając kartę zgłoszenia na podany do kontaktu e-mail.

Do dnia 22.11.2023 r. uczestnicy (ich opiekunowie) zostaną powiadomieni o godzinie przesłuchań, które planowane jest na dzień 27.11.2023 r. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania przesłuchań, również w terminie 28.11.2023 r. Zgłoszenia należy dokonać według załączonego wzoru drogą mailową.

Wyniki konkursu oraz zdjęcia z konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej MDK „Dom Harcerza”: www.mdk-dh.krakow.pl do dnia 1.12.2023 r.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy!

Moja Rodzina -konkurs