górne tło

Warsztaty folkowe i konkurs fotograficzny

Centrum Kultury Podgórza - Klub Aleksandry w Krakowie oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach folkowych i konkursie fotograficznym.

Organizatorem warsztatów „Na folkowo” i konkursu fotograficznego jest: Centrum Kultury Podgórza - Klub Aleksandry w Krakowie z siedzibą ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków.

Współorganizatorem jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

 Celem warsztatów „Na folkowo” i konkursu fotograficznego jest:

- rodzinne ciekawe spędzenie wolnego czasu,

- wzmocnienie więzi społecznych krakowskich rodzin.

- zapoznanie ze słowiańskimi tradycjami

Termin warsztatów:

17.10.2023 r. godz. 17.30

 Miejsce warsztatów:

- warsztaty odbywać się będą w Klubie Aleksandry, ul. Aleksandry 1

 Zasady uczestnictwa

1. Udział w warsztatach i konkursie fotograficznym jest bezpłatny, może w nich uczestniczyć każdy zainteresowany zamieszkały w Gminie Miejskiej Kraków.

2. Warsztaty i konkurs są przeznaczone dla zespołów rodzinnych o dowolnej ilości osób. Członkiem każdego zespołu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

3. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wydarzeniu na zasadach określonych przez Organizatorów w niniejszym Regulaminie.

4. Zgłoszenie na warsztaty i konkurs zawierające nazwę drużyny oraz liczbę jej członków należy przesłać emailem na adres: aleksandry@ckpodgorza.pl.  lub zgłaszać w Klubie w terminie od dnia 2.10 do dnia 16.10.2023 r.

 Przebieg warsztatów i konkursu fotograficznego

1. Każdy zespół bierze udział w warsztatach „Na folkowo” i wspólnie wykonuje lalki motanki - słowiańskie lalki, znane i motane przez nasze przodkinie od wieków.

2. Po wykonaniu prac lalki motanki są oceniane przez jury.

3. Własnoręcznie wykonane lalki rodziny przedstawią we współczesnej przestrzeni użytkowej na zaaranżowanej fotografii i prześlą zdjęcia emailem: aleksandry@ckpodgorza.pl. lub dostarcza do Klubu do dnia 20.10.2023 r.

4. Zdjęcia są oceniane przez jury.

 Wyłonienie zwycięzców

1. Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 24.10.2023 r. w Klubie Aleksandry o godz. 17.30

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w warsztatach i konkursie fotograficznym jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat warsztatów i konkursu udziela Klub Aleksandry telefonicznie: 514 156 910 lub mailowo: aleksandry@ckpodgorza.pl.

3. Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat Ds. Rodziny oraz Centrum Kultury Podgórza w Krakowie.

warsztaty folkowe