górne tło

Przedstawiciele UNICEF odwiedzili krakowski żłobek i Klub Rodziców

W ramach partnerstwa z UNICEF, Miasto Kraków realizuje szereg działań wspierających dzieci i rodziny z Ukrainy, w tym między innymi organizowanie dodatkowych zajęć integracyjnych w wybranych Klubach Rodziców z dziećmi do lat 3 oraz dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w prywatnych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3.

W dniu 30 stycznia w Klubie Rodziców z dziećmi do lat 3, prowadzonym na zlecenie Miasta przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia, dziennikarka Daily Mirror, wraz z przedstawicielami UNICEF spotkała się, by porozmawiać z rodzicami/ opiekunami dzieci, z pracownikami i wolontariuszami, a przede wszystkim z uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Opiekunowie, w szczególności mamy oraz pracownicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiedzieli między innymi jak radzą sobie w obecnej sytuacji oraz z jaką pomocą spotkali się ze strony Miasta Krakowa, w którym znaleźli schronienie przed wojną. Perspektywę Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oferowanej przez miasto pomocy oraz całą istotę i koncepcję utworzenia Klubów Rodziców przedstawiła Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Pani Marzena Paszkot – inicjatorka projektu Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 w Krakowie, która udzieliła obszernego wywiadu dla dziennikarki brytyjskiego dziennika Daily Mirror.

Klub Rodziców prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia, jest jednym z trzech Klubów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które w ramach współpracy z UNICEF od 1 lipca 2022 r., oprócz swojej standardowej, codziennej działalności, organizuje spotkania integracyjne dla rodzin ukraińskich i polskich, w tym spotkania ze specjalistami i różnorodne warsztaty. Ze środków otrzymanych od UNICEF, finansowane są dodatkowe 3 godziny dziennie, w ramach których, rodzice i dzieci mogą skorzystać z bogatej oferty zajęciowej, poprzez uczestnictwo np. w lekcjach j. polskiego, spotkaniach z psychologiem, terapeutą itp. Przez  cały czas do dyspozycji rodziców i dzieci jest animator, a w przerwach między zajęciami mogą skorzystać z bezpłatnego napoju czy drobnego poczęstunku. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. zrealizowano łącznie 1180 godziny dodatkowych zajęć integracyjnych, z których skorzystało łącznie 3074 osób z Ukrainy.

Więcej informacji na temat dłuższej działalności wybranych Klubów Rodziców można znaleźć TUTAJ.

UNICEF W KRAKOWIE

Przedstawiciele UNICEF wraz z donatorami i darczyńcami ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawicielami Gminy Miejskiej Kraków w czwartek 2 lutego br. odwiedzili także jeden z krakowskich żłobków - Niepubliczny Żłobek Zielona Wyspa IV ul. Wielicka 57/LU5 30-552 Kraków, które od 1 lipca 2022 r., w ramach wsparcia UNICEF zapewniają pokrycie większości kosztów opieki i wyżywienia w prywatnych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla ukraińskich dzieci. W czasie wizyty w żłobku obecna była właścicielka Pani Jolanta Muszyńska i pracownicy żłobka. Po powitaniu przybyłych gości, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Mateusz Płoskonka przybliżył zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a następnie odpowiadał na liczne pytania dotyczące krakowskich żłobków w związku ze wsparciem zapewnianym przez UNICEF. Przedstawiciele UNICEF mogli również porozmawiać z dyrektorem i pracownikami żłobka oraz zobaczyć jak wygląda codzienna opieka nad dziećmi. W 2022 roku 193 ukraińskich dzieci skorzystało z opieki, zapewnianej dzięki wsparciu UNICEF.

UNICEF w Krakowie