górne tło

Zima z KKR i Parkiem Rozrywki GOkidz

Serdecznie zapraszamy dzieci legitymujące się ważną Krakowską Kartą Rodzinną do Parku Rozrywki GOkidz, ul. Rzemieślnicza 20G.

W okresie ferii zimowych, tj. od 30 stycznia do 10 lutego 2023 r., w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w kasie będzie czekało 10 bezpłatnych biletów (limit dzienny). Bilet upoważnia do korzystania z Parku Rozrywki przez jedną godzinę.

 

 

Uczestnicy zobowiązani są do zakupu specjalnych skarpet antypoślizgowych

Bilety niewykorzystane jednego dnia przechodzą na dzień następny.

Bilety finansowane są przez Gminę Miejską Kraków.

 

Zapraszamy!

Park Rozrywki GOkidz

ul. Rzemieślnicza 20G, 30-363 Kraków

www.gokidz.pl