górne tło

„Zdrowe włóczykije” – warsztaty i konkurs fotograficzny

Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102 i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają młodzież do 16 r.ż. mieszkającą na terenie Gminy Miejskiej Kraków do udziału w warsztatach fotograficznych połączonych z konkursem.

Warsztaty są okazją do spaceru w plenerze, odkrywania uroków miasta, a także doskonalenia umiejętności fotograficznych i „patrzenia obrazem” na otaczającą nas rzeczywistość.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać za pośrednictwem e-maila: mdk.animacja.kultury@gmail.com lub osobiście w MDK do dnia 16  grudnia 2022 r. do godz. 15.00

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta

Krakowa ds. Rodziny oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury al. 29 Listopada 102.

Regulamin tutaj

Plakat Zdrowe włoczykije