górne tło

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego

Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do 16 r.ż. wraz z opiekunem mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków do udziału w rozgrywkach tenisa stołowego.

Turniej jest okazją do zacieśniania więzi rodzinnych, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowania zasad rywalizacji fair play.

W turnieju mogą wziąć udział rodzinne drużyny (dziecko + opiekun).

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać za pośrednictwem e-maila: mdk.animacja.kultury@gmail.com lub osobiście  w MDK do 8 grudnia 2022 r.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury al. 29 Listopada 102.

Regulamin tutaj

fhzdjhdz