górne tło

Do 30 kwietnia br. trwa nabór do XIII edycji Mecenasa Dziecięcych Talentów

Do dnia 30 kwietnia br. trwa nabór do XIII edycji „Mecenasa Dziecięcych Talentów” - wspólnego projektu Gminy Miejskiej Kraków, Fundacji KDM oraz krakowskiego MOPS. Uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych będą mogli skorzystać ze wsparcia w roku szkolnym 2024/2025.

Celem programu jest pomoc dzieciom utalentowanym, mieszkającym w Krakowie, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które ze względów materialnych, bytowych, rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Zachęcanie dzieci do rozwijania swoich zainteresowań, pasji i różnorodnych umiejętności m.in. poprzez udzielanie adekwatnego i mądrego wsparcia to najlepsza inwestycja w młode pokolenie, która zaprocentuje w dorosłym życiu, da radość oraz satysfakcję ze zdobytych doświadczeń oraz osiągnięć.

Dzięki hojności darczyńców - mecenasów projektu przez ostatnie 12 lat programem „Mecenas Dziecięcych Talentów" objętych zostało 86 dzieci z różnorodnymi uzdolnieniami: matematycznymi, plastycznymi, językowymi, muzycznymi czy sportowymi.

Do naszego projektu dziecko możne być zgłoszone przez: szkołę podstawową, do której uczęszcza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury lub miejską instytucję kultury/sportu.

Zwracamy się z prośbą do rodziców/ opiekunów prawnych o kontakt z wymienionymi podmiotami, celem zgłoszenia dziecka do projektu. Pedagodzy/pracownicy ww. instytucji dokonują wstępnej oceny, a następnie przesyłają wypełniony formularz projektu do Urzędu Miasta Krakowa. Ostateczna kwalifikacja odbywa się w Urzędzie Miasta Krakowa, na podstawie regulaminu projektu oraz po zweryfikowaniu wszystkich otrzymanych zgłoszeń.

Regulamin projektu MDT - TU

Komplet materiałów do wypełnienia przez instytucję zgłaszającą dziecko oraz rodziców/opiekunów - TU