górne tło

Pierwszy Klub Rodziców w Dzielnicy XVI Bieńczyce

8 listopada 2021 w Dzielnicy XVI Bieńczyce, przy ul. Fatimskiej 21A/45, rozpoczął działalność kolejny Klub Rodziców z dziećmi do lat 3.

Otwarcie Klubu Rodziców w Dzielnicy XVI Bieńczyce to kolejny krok miasta, mający na celu zapewnienie krakowskim rodzicom dogodnego dostępu do miejsc, w których mogą się spotkać, dzielić doświadczeniami i dobrymi praktykami, znaleźć rozwiązanie problemów związanych z posiadaniem i wychowaniem dzieci
oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia. Jest to pierwszy Klub Rodziców uruchomiony w Dzielnicy XVI Bieńczyce. Teraz więc można już śmiało przyznać, że w każdej z dzielnic Krakowa funkcjonuje przynajmniej jeden Klub Rodziców z dziećmi do lat 3.

Klub prowadzony jest na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez Fundację Makatka, która została wyłoniona w otwartym konkursie ofert, skierowanym do organizacji pozarządowych. Dołączył do sieci prężnie działających Klubów Rodziców, których obecnie funkcjonuje już 44. 13 prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe, a 31 – przez miejskie jednostki kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W Klubie są organizowane ciekawe wykłady oraz zajęcia, spotkania ze specjalistami i rozwijające rodzinne warsztaty wzmacniające kompetencje rodziców i więzi rodzinne. Działalność jest współfinansowana ze środków Miasta Krakowa, dzięki czemu mieszkańcy mogą korzystać z oferty nieodpłatnie.

Klub Rodziców przy ul. Fatimskiej 21A/45 jest czynny od poniedziałku do piątku, przez 5 godzin dziennie oraz w wybrane soboty. Aktualny harmonogram zajęć można sprawdzić na stronie www.kkr.krakow.pl, w zakładce Kluby Rodziców.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!