górne tło

Krakowski Konkurs Wiedzy o Zdrowym Żywieniu

Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zapraszają uczniów klas VII i VIII krakowskich szkół podstawowych do udziału w konkursie dotyczącym zdrowego żywienia.

I Organizatorzy:


Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

 


II Cele konkursu:


1. Rozwijanie zainteresowań uczniów problemami zdrowego żywienia.
2. Promocja zdrowego odżywiania.
3. Edukacja prozdrowotna.
4. Stwarzanie możliwości rywalizacji i wykazania się wiedzą w zakresie zdrowego odżywienia.


III Organizacja konkursu:


Chęć udziału w konkursie zgłosić należy do dnia 5 XI 2021, przesyłając na adres konkurszywienia@mdkgal.edu.pl załączoną do niniejszego regulaminu kartę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


I etap – eliminacje szkolne


W dniu 19 XI 2021 szkoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie, otrzymają o godz. 9.00 pytania konkursowe w formie testu, a o godz. 12.30 klucze odpowiedzi. Organizatorzy proszą o przeprowadzenie testu jednocześnie we wszystkich szkołach o godzinie 11.00. Po sprawdzeniu prac (nie później niż do 23 XI 2021) szkoły wysyłają wyniki testu, w postaci listy nazwisk i punktacji, na adres: konkurszywienia@mdkgal.edu.pl
Do finału (II etap) przechodzi 30 uczniów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w teście. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie www.mdkgal.edu.pl.


II etap – w formie testu (z możliwością pojawienia się pytań otwartych)

– odbędzie się w dniu 26 XI 2021, o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30.
W przypadku zmiany formuły konkursu – ze stacjonarnej na online – informacja ukaże się na stronie internetowej MDK – www.mdkgal.edu.pl, a laureaci I etapu zostaną poinformowani telefonicznie.
Zwycięzcami Krakowskiego Konkursu Wiedzy o Zdrowym Żywieniu zostaną osoby
(10 uczniów), którzy otrzymają największą liczbę punktów.


Spotkanie laureatów konkursu odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa.


Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Pełnomocnika Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I.Gałczyńskiego.


Odbiorca danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.