górne tło

Laureaci 2021

Znamy wyniki III edycji plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. 41 miejsc w Krakowie, które stanowią przykłady dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny, otrzymało certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”, a 8 z nich otrzymało okolicznościową statuetkę „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

W czwartek, 7 października 2021 roku, podczas uroczystej gali zorganizowanej w Pałacu Krzysztofory nagrodzono laureatów trzeciej edycji plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

W trakcie uroczystości z udziałem Marzeny Paszkot – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Elżbiety Kois-Żurek - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia czterdziestu jeden laureatów plebiscytu otrzymało certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”. W gali wzięli udział przedstawiciele laureatów - miejsc, które na co dzień aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi oraz zaproszeni goście.

Plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” realizowany jest w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę”, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.
Ma rekomendować miejsca, które warto odwiedzić całą rodziną, z których rodziny z dziećmi korzystają regularnie np. sklepy, urzędy, instytucje kultury, miejsca rekreacji i rozrywki, a także obiekty mieszkalne czy oferty firm usługowych. Dążymy do tego, by myślenie o potrzebach rodzin było w naszym mieście standardem.

Ideą projektu jest promowanie miejsc, w których rodziny z dziećmi są mile widziane i oczekiwane, miejsc w których rodziny czują się dobrze i mogą razem w przyjaznych warunkach spędzać nie tylko czas wolny, ale również załatwiać np. sprawy urzędowe - przecież każda chwila spędzona z dzieckiem jest cenna.

Kapituła Konkursowa, w skład której w tym roku weszli Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, a także Pani Dominika Filipowska - przedstawicielka krakowskich rodzin, zarekomendowała do nagrodzenia Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa 41 laureatów spośród 62 zgłoszonych podmiotów. W tym roku nadal ważnym kryterium oceny miejsc zgłoszonych do udziału w plebiscycie było zapewnienie bezpieczeństwa i dostosowanie miejsc do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, w szczególności sanitarnych.

Duża liczba, wysoki standard zgłoszonych miejsc oraz bogactwo przygotowanej oferty sprawiły, że Kapituła Konkursowa miała niełatwe zadanie z wyborem laureatów w pięciu kategoriach:

  1. hotele, gastronomia i rozrywka;
  2. firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne;
  3. kultura, sport i rekreacja;
  4. urzędy i edukacja;
  5. zdrowie.

Przypomnijmy, że w plebiscycie mogły wziąć udział podmioty działające w wymienionych obszarach, które jednak nie zostały utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, jak np. żłobki czy przedszkola. Kandydaci do tytułu „Miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi” mogli zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszeni przez klientów czy odbiorców usług –  mieszkańców Krakowa.

Nagrodzone miejsca stanowią przykłady dobrych praktyk wspierających krakowskie rodziny. Laureaci otrzymali certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”, a ich siedziby zostały oznaczone specjalnie przygotowaną naklejką.

Statuetki za wyróżnienie w Plebiscycie po raz 3

W 2021 roku po raz pierwszy dla laureatów przygotowano wyróżnienie w postaci okolicznościowej statuetki pn. „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. Jest to nagroda za wyróżnienie Certyfikatem po raz 3 z kolei. Statuetka została przyznana 8 podmiotom i są to:

 

Certyfikaty Prezydenta Miasta Krakowa w 2021 otrzymali:

Kategoria „Hotele, gastronomia i rozrywka”

Kategoria „Firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne”

Kategoria „Kultura, sport i rekreacja”

Kategoria „Urzędy i edukacja”

Kategoria „Zdrowie”

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Laureatom!