górne tło

3 edycje Plebiscytu

Plebiscyt pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” to inicjatywa Gminy Miejskiej Kraków uruchomiona w 2019 roku w zakresie polityki rodzinnej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”, objętej honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

W 2021 roku ogłoszono III edycję Plebiscytu. Nabór do plebiscytu trwał od 1 lipca do 31 sierpnia. Po weryfikacji prawidłowości zgłoszeń, zgodnie z regulaminem plebiscytu, były przeprowadzane wizje lokalne miejsc. We wrześniu odbyło się posiedzenie powołanej Kapituły Konkursowej Plebiscytu, której zadaniem jest weryfikacja wniosków zgłoszeniowych, ocena miejsc, sporządzenie dla Prezydenta Miasta Krakowa listy rekomendacji oraz przedstawienie propozycji przyznania certyfikatów w poszczególnych kategoriach.

Celem Plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest prezentacja, promocja oraz zwiększanie na terenie Miasta Krakowa liczby miejsc oferujących udogodnienia w zakresie przystosowania architektonicznego, atrakcyjnej oferty i przyjaznych, komfortowych warunków pobytu rodzicom z dziećmi w różnym wieku. Dzięki takim miejscom rodziny z dziećmi mają większą możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym Krakowa. W roku 2021 nadal ze względu na zagrożenia wywołane przez panującą pandemię COVID-19 ważnym kryterium oceny zgłoszonego miejsca było także dostosowanie do aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawnych, w tym w szczególności sanitarnych.

Najlepsze i najciekawsze zgłoszone w Plebiscycie miejsca, wybrane po rekomendacji Kapituły Konkursowej, pod przewodnictwem Pani Marzeny Paszkot - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, zostały wyróżnione Certyfikatem Prezydenta Miasta Krakowa, a finał akcji zakończył się uroczystą galą w dniu 7 października 2021 roku.

W 2021 roku po raz pierwszy te podmioty, które w ramach Plebiscytu po raz trzeci z rzędu zostały wyróżnione – zostały dodatkowo uhonorowane okolicznościową statuetką oraz tytułem „Miejsce Wyjątkowo Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

Zależy nam na popularyzowaniu miejsc w przestrzeni publicznej na mapie Krakowa, które są dedykowane rodzinom z dziećmi w różnym wieku, a także docenić podmioty, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi - w takich miejscach,z których korzystamy na co dzień, typu: sklepy, urzędy, miejsca rozrywki i rekreacji, firmy usługowe, obiekty mieszkalne itp.  

Plebiscyt „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi” ma 5 kategorii:

I kategoria - „Hotele, Gastronomia i Rozrywka”;

II kategoria - „Firmy Produkcyjne, Obiekty Handlowo-Usługowe i Mieszkalne”;

III kategoria - „Kultura, Sport i Rekreacja”;

IV kategoria - „Urzędy i Edukacja”;

V kategoria - „Zdrowie".

Istotnym jest fakt, że zgłaszane podmioty nie mogą statutowo być utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi, jak np. żłobki, przedszkola, bawialnie itp.

Trzy dotychczas przeprowadzone edycje Plebiscytu cieszyły się bardzo dużą popularnością, w trzeciej do udziału zgłoszonych zostało zgłoszonych po ponad 60 firm i podmiotów. W pierwszej edycji Kapituła Konkursowa wyłoniła 26 laureatów w pięciu kategoriach, lista laureatów tutaj, w drugiej 38 laureatów - lista tutaj, w trzeciej - 41 laureatów - lista tutaj. Pragniemy wyróżniać i promować takie miejsca, w których rodzina czuje się dobrze razem.

Regulamin Plebiscytu dostępny tutaj