górne tło

Za nami IX Gala Mecenasa Dzięcięcych Talentów

W IX edycji projektu Mecenas Dziecięcych Talentów – w rok szkolnym 2020/2021 uczestniczyło siedemnaścioro dzieci, a od 2012 roku wsparcie w ramach projektu uzyskało ponad sześćdziesięcioro uczniów krakowskich szkół. Zakończeniem tegorocznej edycji przedsięwzięcia była uroczysta Gala, podczas której mecenasi odebrali podziękowania i okolicznościowe statuetki.

 

Gala odbyła się 28 czerwca br. w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Wziął w niej udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, który Mecenasom Dziecięcych Talentów wręczył podziękowania i statuetki za kolejny rok aktywnego wpierania uzdolnionych krakowskich dzieci.

Mecenas Dziecięcych Talentów to projekt realizowany od 2012 roku według pomysłu Marzeny Paszkot, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i od 2019 roku Stowarzyszenia Daleko Więcej.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc wybitnie zdolnym i utalentowanym dzieciom uczęszczającym do krakowskich szkół podstawowych, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji.

IX edycję projektu wspiera ośmioro Mecenasów oraz dwie Instytucje Wspierające. Od dziewięciu lat w programie uczestniczą: Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami – MPEC SA, Wodociągi Miasta Krakowa SA, MPK SA. Aktywnie i regularnie projekt wspierają finansowo także: Marcin Ruta – Konsul Honorowy Czarnogóry, Kościół dla Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Instytucjami Wspierającymi, oferującymi dzieciom objętym projektem nieodpłatny udział w organizowanych zajęciach są: Centrum Kultury Podgórza oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego.

Mecenas

W grupie tegorocznych podopiecznych projektu znalazły się między innymi: młode gimnastyczki artystyczne, baletnice, wokalistki, muzycy, sportowcy, matematycy oraz dzieci uzdolnione w przedmiotach ścisłych. Dzieci te są wzorem do naśladowania dla rówieśników – walczą o swoje marzenia oraz realizują młodzieńcze pasje.

Fundusze przekazywane na rozwój talentu dziecka pochodzą z darowizn otrzymanych od Mecenasów projektu. Wsparcie udzielane jest poprzez sfinansowanie rocznego kursu edukacyjnego, artystycznego lub sportowego czy też obozów i warsztatów, na których dzieci mogą rozwijać umiejętności i poszerzać wiedzę z interesujących je dziedzin, a także poprzez zakup pomocy naukowych, materiałów edukacyjnych czy akcesoriów związanych z doskonaleniem talentu, takich jak np. sprzęt lub strój sportowy.

Kandydaturę dziecka do udziału w programie Mecenas Dziecięcych Talentów można zgłosić na kilka sposobów – poprzez szkołę podstawową, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury lub miejską instytucję kultury/sportu.

Kameralną galę zorganizowaną w wyjątkowych wnętrzach wawelskiego zamku uświetnił występ młodej skrzypaczki Marianny Pazhik, podopiecznej projektu Mecenas Dziecięcych Talentów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy gali mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921”.