górne tło

Gala plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”

W czwartek, 14 listopada, podczas gali zorganizowanej w Urzędzie Miasta Krakowa poznaliśmy laureatów pierwszej edycji plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

W trakcie uroczystości – z udziałem Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, dwudziestu sześciu laureatów plebiscytu otrzymało certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”. W gali wzięli udział przedstawiciele miejsc, które aktywnie podejmują działania na rzecz tworzenia udogodnień dla rodzin z dziećmi, a także zaproszeni goście.

Celem plebiscytu – nowego przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Kraków – jest ułatwienie identyfikacji oraz dostarczenie informacji o miejscach wyjątkowych i przyjaznych krakowskim rodzinom, w których będą mogły one aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym miasta.

Plebiscyt został podzielony na pięć kategorii:

  1. Hotele, gastronomia i rozrywka,
  2. Firmy produkcyjne, obiekty handlowo-usługowe i mieszkalne,
  3. Kultura, sport i rekreacja,
  4. Urzędy i edukacja,
  5. Zdrowie.

Do projektu mogły być zgłaszane podmioty działające w tych obszarach, ale nie mogły one statutowo zostać utworzone w celu realizacji zadań na rzecz rodzin z dziećmi.

W trakcie naboru do plebiscytu, który trwał do 30 września, wpłynęło 81 zgłoszeń złożonych zarówno przez poszczególne miejsca, jak też ich klientów. Weryfikacji dokonywała kapituła konkursowa. W jej skład weszli:

Kapituła konkursowa przeprowadziła i udokumentowała ponad 60 wizji miejsc zgłoszonych do plebiscytu. 

Decyzją prezydenta miasta Krakowa, 26 placówek otrzymało certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”. Siedziby laureatów zostaną oznaczone specjalną naklejką. Nagrodzeni są wzorcowymi przykładami dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny.

Wszystkie miejsca biorące udział w tegorocznym plebiscycie są otwarte na przyjęcie krakowskich rodzin, a w ramach codziennej działalności są szczególnie pozytywnie nastawione na wprowadzanie nowych rozwiązań i zaspokajanie potrzeb tak wymagających klientów, jakimi niewątpliwie są rodziny z dziećmi.

Podczas gali plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”, goście mogli wysłuchać minikoncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego.

Laureaci plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi" w 2019 r.:

HOTELE, GASTRONOMIA I ROZRYWKA:

FIRMY PRODUKCYJNE, OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE I MIESZKALNE:

KULTURA, SPORT I REKREACJA:

URZĘDY I EDUKACJA:

ZDROWIE: