górne tło

VII gala projektu Mecenas Dziecięcych Talentów

W poniedziałek 10 czerwca na Scenie pod Ratuszem w Teatrze Ludowym odbyła się gala siódmej edycji projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów”, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz  Stowarzyszenie Daleko Więcej. W uroczystości wzięły udział dzieci objęte programem wraz z rodzicami, Mecenasi projektu, którzy systematycznie wspierają finansowo najmłodsze talenty oraz zaproszeni goście.

W tegorocznej edycji projektu udział wzięło 17 dzieci oraz 12 mecenasów i instytucji wspierających. W trakcie gali mecenasi otrzymali z rąk Marzeny Paszkot - Pełnomocnika PMK ds. Rodziny, okolicznościowe statuetki oraz podziękowania.

Większość mecenasów jest zaangażowana w projekt od samego początku. Od siedmiu lat w programie uczestniczą m.in. Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami, Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Kraina Zabaw Dziecięcych Anikino. Warto nadmienić, że Krakowskie Kościoły Ewangeliczne od pięciu lat organizują wielkopiątkową zbiórkę pieniężną i przeznaczają ją na potrzeby projektu.

Na podziękowania zasługują także: Teatr Ludowy, który udostępnił na uroczystość salę teatralną przy Rynku Głównym oraz kwiaciarnia Takie Kwiatki, która ufundowała kwiaty dla Mecenasów.

Wszyscy zaproszeni goście mogli wysłuchać dwóch występów muzycznych. Na rozpoczęcie gali zaśpiewała Aleksandra Pawlik, a na zakończenie zatańczyła Kalina Kraszewska. Obie dziewczynki są uczestniczkami projektu.

Przez siedem lat funkcjonowania projektu udało się pomóc aż 47 dzieciom z terenu gminy miejskiej Kraków. Od września 2016 r. objął on wszystkie krakowskie szkoły podstawowe (wcześniej skierowany był tylko do szkół obrzeżnych) oraz zyskał nowych współorganizatorów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Stowarzyszenie Daleko Więcej.

Celem projektu jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Krakowa, które z różnych względów, m.in. trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej, nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji.

Od września rusza VIII edycja projektu. Opieką można objąć konkretne dziecko i tym samym pokryć koszty rozwoju jego talentu. Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu, bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia. Wpłaty można dokonywać na konto 50 1750 0012 0000 0000 3887 5833 (w tytule przelewu "Mecenas Dziecięcych Talentów").

Sylwetki dzieci oraz szczegóły programu dostępne są na stronach projektu www.kkr.krakow.pl oraz www.dalekowiecej.pl