górne tło

Stowarzyszenie SIEMACHA - ul. Facimiech 32

Stowarzyszenie SIEMACHA prowadzi pracując z dziećmi i młodzieżą, którzy wchodzą w dorosłe życie i rynek pracy oraz z ludźmi dorosłymi. W swojej działalności wychowawczej SIEMACHA wnikliwie obserwuje wpływy, jakim podlegają młodzi ludzi żyjący w zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Na co dzień młodzi ludzie spędzają czas głównie w gronie rówieśników, mając wspólne tematy, zainteresowania, rytm dnia.

Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 są dopełnieniem działań na rzecz rodziny. Klub Rodziców jest przyjaznym miejscem dla rodziców z dziećmi do lat 3 oraz przyszłych mam i ojców.

Prowadzimy  działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich poprzez udział w różnorakich warsztatach oraz spotkaniach ze specjalistami. Tworzymy bezpieczne miejsce spotkań z innymi rodzicami i dziećmi dając  możliwości wymiany doświadczeń.

Prowadzenie Klubu Rodziców jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

Harmonogram działania Klubu Rodziców w październiku 2021 r.:

 

Poniedziałek:

9.00-9.30 - Bawmy się - swobodna zabawa (stacjonarnie)

9.30-10.30 - Smyko - Multisensoryka (stacjonarnie)

11.00-12.00 - Aktywna Mama- Fitness dla Mamy z bobasem (stacjonarnie)

12.00-14.00 - Bawmy się - swobodna zabawa (stacjonarnie)

 

Wtorek:

14.00-19.00 - Bawmy się - swobodna zabawa (stacjonarnie)

14.30-16.30 - Eko-warsztaty - nauka szycia na maszynie, rękodzieło (stacjonarnie)

 

Środa:

9.00-14.00 - Bawmy się - swobodna zabawa (stacjonarnie)

10.00-11.00 - Muzykuj z ciocią Asią (stacjonarnie)

 

Czwartek:

9.00-14.00 - Bawmy się – swobodna zabawa (stacjonarnie)

10.30-11.30 -Cudaki – warsztaty plastyczne dla dzieci (stacjonarnie)
 

 

Piątek:

9.00-14.00 - Bawmy się – swobodna zabawa (stacjonarnie)

10.30-11.30 - Cudaki (stacjonarnie)