górne tło

VI gala projektu Mecenas Dziecięcych Talentów

W czwartek 7 czerwca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa  odbyła się gala szóstej edycji projektu Mecenas Dziecięcych Talentów, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa, Fundację Czas Dzieci oraz krakowski MOPS. W gali wzięły udział dzieci objęte programem oraz mecenasi będący jego główną siłą napędową.

W aktualnej edycji udział wzięło 17 dzieci oraz 12 mecenasów i instytucji wspierających. W trakcie gali mecenasi otrzymali z rąk Marzeny Paszkot - Pełnomocnika PMK ds. Rodziny, okolicznościowe statuetki oraz podziękowania.

Większość mecenasów bierze udział w programie od samego początku. Od sześciu lat projekt wspierają m.in. Kraina Zabaw Dziecięcych Anikino, Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami, Centrum Kultury Podgórza oraz Krakowska Kongregacja Kupiecka. Na szczególną uwagę zasługują Krakowskie Kościoły Ewangeliczne, które od czterech lat organizują wielkopiątkową zbiórkę pieniężną i przeznaczają ją na potrzeby projektu.

Na szczególne podziękowania zasługuje Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które gościło tegoroczną galę w Pałacu Krzysztofory oraz kwiaciarnia Takie Kwiatki, która ufundowała kwiaty dla Mecenasów.

Wszyscy zaproszeni goście mogli wysłuchać dwóch występów muzycznych. Na rozpoczęcie gali zagrała skrzypaczka Marianna Pazhik, a na zakończenie zaśpiewała Aleksandra Pawlik. Obie dziewczynki biorą udział w projekcie.

Przez sześć lat funkcjonowania projektu udało się pomóc aż 47 dzieciom z terenu gminy Kraków. Od września 2016 r. objął on wszystkie krakowskie szkoły podstawowe (wcześniej skierowany był tylko do szkół obrzeżnych) oraz zyskał nowego współorganizatora – krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Krakowa, które z różnych względów, m.in. trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej, nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji.

Od września rusza VII edycja projektu. Opieką można objąć konkretne dziecko i tym samym pokryć koszty rozwoju jego talentu. Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia. Wpłaty można dokonywać na konto 11 1140 2004 0000 3902 7489 1419 (w tytule przelewu "Mecenas Dziecięcych Talentów").

Sylwetki dzieci oraz szczegóły programu dostępne są na stronach projektu www.kkr.krakow.pl oraz www.mdt.czasdzieci.pl.