górne tło

Klub Kultury Łokietek - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

HARMONOGRAM KLUBU RODZICÓW

Marzec 2019

Zajęcia edukacyjno-ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Zajęcia ruchowe dla rodziców z małymi dziećmi

Zajęcia edukacyjno-ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Zajęcia sensoplastyki dla maluchów z rodzicami

Zajęcia ruchowe dla rodziców z małymi dziećmi

Zajęcia edukacyjno-ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Zajęcia ruchowe dla rodziców z małymi dziećmi

Warsztaty szycia
godz. 13:00

Zajęcia edukacyjno-ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat.

Spotkanie dla rodziców

Zajęcia ruchowe dla rodziców z małymi dziećmi

 

KONTAKT:

Klub Kultury "Łokietek" - Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

ul. Władysława Łokietka 267

www.lokietek.dworek.eu

lokietek@dworek.eu

dolne t�o