górne tło

V jubileuszowa gala projektu Mecenas Dziecięcych Talentów

We wtorek 13 czerwca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się V edycja projektu Mecenas Dziecięcych Talentów, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa, Fundację Czas Dzieci oraz krakowski MOPS. W gali wzięły udział dzieci objęte programem a także mecenasi będący jego główną siłą napędową.

W aktualnej, piątej już edycji udział wzięło 20 dzieci oraz 17 mecenasów i instytucji wspierających. W trakcie gali mecenasi otrzymali z rąk Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta Krakowa, okolicznościowe statuetki oraz podziękowania.

Większość mecenasów uczestniczy w programie od początku. Od pięciu lat projekt wspierają m.in. Kraina Zabaw Dziecięcych Anikino, Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami oraz Krakowska Kongregacja Kupiecka. Na szczególną uwagę zasługują Krakowskie Kościoły Ewangeliczne, które od trzech lat, w wielki piątek, organizują zbiórkę pieniężną i przeznaczają ją na potrzeby projektu.

Wszyscy zaproszeni goście mogli obejrzeć film pełen pasji i talentów, w którym podopieczni projektu zaprezentowali siebie i swoje uzdolnienia. Gala została uświetniona dwoma występami muzycznym na rozpoczęcie i gimnastycznym na zakończenie. Wydarzenie otworzyła skrzypaczka Marianna Pazhik, a zamknął wspaniały występ wychowanek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Zachęcamy do obejrzenia FILMU

Przez pięć lat funkcjonowania projektu udało się pomóc aż 46 dzieciom z terenu gminy Kraków. Od września 2016 r. objął on wszystkie krakowskie szkoły podstawowe (wcześniej skierowany był tylko do szkół obrzeżnych) oraz zyskał nowego współorganizatora – krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem projektu jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Krakowa, które z różnych względów, m.in. trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej, nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji.

Od września rusza VI edycja projektu. Opieką można objąć konkretne dziecko i tym samym pokryć koszty rozwoju jego talentu. Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia. Wpłaty można dokonywać na konto 11 1140 2004 0000 3902 7489 1419 (w tytule przelewu "Mecenas Dziecięcych Talentów").

Sylwetki dzieci oraz szczegóły programu dostępne są na stronach projektu www.kkr.krakow.pl oraz www.mdt.czasdzieci.pl.