górne tło

Klub Karino - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Klub zlokalizowany jest w osiedlu peryferyjnym Dzielnicy XVIII Nowa Huta, do którego dojazd miejskimi środkami komunikacji jest dość skomplikowany. Z tego też powodu odbiorcami oferty Klubu Rodziców są głównie lokalni mieszkańcy, co jednocześnie jest jego siłą, ponieważ mocno integruje najbliższą społeczność. Klub Karino dysponuje dużą salą, zapleczem kuchennym i sanitarnym, podjazdem dla wózków oraz sporym terenem zielonym z urządzeniami zabawowymi dla dzieci.

 

 

 

Harmonogram zajęć Klubu RodzicówWtorki

16.00 - Zajęcia taneczno-rytmiczne

Zajęcia mają na celu doświadczenie ruchu poprzez zabawę  oraz  kontakt  rodzica z dzieckiem. Zajęcia pozwalają na zbudowanie komunikacji pozawerbalnej pomiędzy rodzicami i dziećmi. W czasie zajęć dziecko będzie mogło poprawić  procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne i wyrażać swoje emocje. Rodzicom zajęcia pozwolą zobaczyć własne dziecko na tle grupy rówieśniczej, na obserwację jego zachowań w stosunku do dzieci oraz wzbogacą rodziców o nowe umiejętności.

 

Czwartki

16.00 - 17.00 – Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia dla małych dzieci, mające na celu kształtowanie dobrych nawyków utrzymania prawidłowej postawy ciała, korygowanie ewentualnych wad postawy. Ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

 

 

 

KONTAKT:

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta - Klub Karino

ul. Truskawkowa 4, os. Chałupki

tel. 12 681 02 00 (poniedziałek-piątek 14.00-20.00)

www.krakownh.pl/klub/klub-karino/11.html

karino@krakownh.pl