górne tło

Krakowskie Forum Kultury - Integracyjny Klub Kultury Olsza

Klub Rodziców w Integracyjnym Klubie Kultury Olsza jest miejscem otwartym na potrzeby rodziców i dzieci do 3 roku życia. Przychodząc tu, wkraczasz w przestrzeń nieformalnych towarzyskich spotkań, zyskujesz okazję do rozmów i dzielenia się swoimi rodzicielskimi radościami i troskami. Dzieci zyskują przestrzeń do zabawy i zdobywania cennych doświadczeń z rówieśnikami -  oferujemy Im całą gamę zajęć stymulujących, rozwijających dziecięcą kreatywność i wyobraźnię. Obecnie zajęcia odbywają się w godz. 10:00 - 12:00 w poniedziałki (zajęcia muzyczne – dla rodziców z dziećmi oraz Strefa Rodzica) oraz środy (wspólne zabawy rozwojowe i integracyjne z animatorem). Rodzicom oferujemy spotkania ze specjalistami, którzy pomogą w rozwiązaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci.

Lokalizacja: Integracyjny Klub Kultury Olsza, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, 31-436 Kraków

W Klubie odbywają się regularne zajęcia edukacyjne zajęcia dla dzieci od 0 do 3 lat (Klub Rodziców), dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych (z klas I-IV szkoły podstawowej) oraz dla osób dorosłych i Seniorów. Lokalni mieszkańcy mogą również wspólnie uczestniczyć w zajęciach integracyjnych (spotkania świąteczne, tematyczne i okolicznościowe). Klub współpracuje z okolicznymi podmiotami oświatowymi oraz NGO.

 

Harmonogram zajęć Klubu Rodziców w lipcu:


9 lipca (czwartek):
- 10:00 – 11:00 – Zajęcia muzyczne
- 11:00 – 12:00 – Strefa Rodziców: wspólne zabawy Rodziców z dziećmi

15 lipca (środa):
- 10:00 – 11:00 – Zajęcia muzyczne
- 11:00 – 12:00 – Strefa Rodziców: wspólne zabawy Rodziców z dziećmi

16 lipca (czwartek):
- 10:00 – 11:00 – Zajęcia muzyczne
- 11:00 – 12:00 – Strefa Rodziców: wspólne zabawy Rodziców z dziećmi

 

 

Kontakt:

Integracyjny Klub Kultury Olsza

ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

31-436 Kraków

e-mail: klub.olsza@krakowskieforum.pl,

tel. 12 446 73 18, kom. 518 267 587

strona internetowa: http://krakowskieforum.pl/klub-olsza/