górne tło

Konferencja Żywienie w placówkach nauczania i wychowania

28 października 2016 r. zapraszamy na konferencję "Żywienie w placówkach nauczania i wychowania - mądrze, zdrowo i zgodne z prawem" organizowaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Krakowie oraz Pełnomocnika PMK ds. Rodziny.

Konferencja kierowana jest do dyrektorów placówek oświatowych, osób odpowiedzialnych za prowadzenie sklepików oraz planowanie żywienia w zakładach zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych.
Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek jak prowadzić żywienie w placówkach zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r.

Konferencja odbywa się w ramach kampanii "Zdrowe żywienie = mądre myślenie".

Chęć uczestnictwa prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w terminie do 20 października br., drogą mailową lub telefoniczną. E-mail: oz@wsse.krakow.pl, tel.: 12 25 49 429. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej udział od organizatora.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj  DOC

Konferencja odbędzie się 28.10.2016 r. (piątek) w Urzędzie Miasta Krakowa (Sala Lea oraz Sala Dietla).

Program konferencji znajduje się tutaj  PDF