górne tło

Dwór Czeczów - Centrum Kultury Podgórza

Dwór Czeczów, będący placówką kulturalną w strukturach Domu Kultury „Podgórze”, znajduje się w Starym Bieżanowie. Jest to zabytkowy obiekt, którego najstarsze zachowane fragmenty datowane są na XV wiek. W swojej ofercie na bardzo wysokiej pozycji lokuje odbiorców, jakimi są dzieci w różnym wieku. Jest to podyktowane zdiagnozowanymi potrzebami naszej społeczności lokalnej w Starym Bieżanowie, w oparciu o które budujemy nasze propozycje programowe. Wśród oczekiwań stawianych nam znajdują się zajęcia z zakresu szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Obejmują one zróżnicowane pod względem tematycznym warsztaty, m.in.  taneczne, artystyczne, plastyczne,  muzyczne, teatralne, spotkania z autorami książek dla dzieci.

Spotkania w Klubie Rodziców, w których biorą udział rodzice, opiekunowie wraz z dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Celem tych zajęć jest nie tylko stworzenie przestrzeni pozwalającej na spędzenie wolnego czasu, ale również na integrację rodzin, wymianę doświadczeń, eliminację poczucia osamotnienia i opuszczenia towarzyszącego bardzo często mamom opiekującym się swoimi pociechami, w końcu na podniesienie kompetencji rodzicielskich dzięki oferowanym zajęciom tematycznym.

 

Harmonogram zajęć Klubu Rodziców


Przerwa wakacyjna. Zapraszamy we wrześniu :)

 

 

 

 Link do grupy Klubu Rodziców na facebooku tutaj.

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców wstęp bezpłatny.

 

 

Kontakt:

Dwór Czeczów - Centrum Kultury Podgórza

ul. ks. Popiełuszki 36, 30-898 Kraków

e-mail: czeczow@ckpodgorza.pl

tel. 12 651 39 13, 509 590 322

strona internetowa: www.dworczeczow.pl