Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rodzinny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
zapraszają na RODZINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO w ramach kampanii „Kraków stawia na Rodzinę”.

Fot. Krakowska Karta Rodzinna

1. Organizatorzy:
• Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie przy współpracy
z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.


2. Termin: 4.12.2021 (sobota), godz. 9.00


3. Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, os. Szkolne 5


4. Cel imprezy:
• promowanie aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako
skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym,
• zachęcenie do rodzinnego uprawiania sportu poprzez wspólny udział w zawodach
członków rodziny z kilku pokoleń,
• budowanie zaangażowania rodziców w sport dziecka,
• propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny,
• tworzenie oraz konsolidacja grup sportowo-towarzyskich dzieci i dorosłych, która
chętnie w swoim gronie spędza czas wolny,
 

5. Uczestnicy:
• Kategoria dzieci w wieku 7 - 15 lat (urodzone w 2006 i młodsze), zamieszkałe na
terenie Gminy Miejskiej Kraków,
• Kategoria dorosły (rodzic/babcia/dziadek) zamieszkały/ła na terenie
Gminy Miejskiej Kraków,


6. Zasady uczestnictwa:
• drużyna zostanie dopuszczona do turnieju po zgłoszeniu, które należy wysłać mailem
na adres: szkolne@mdkkorczak.pl oraz pod nr tel. 12 643 62 70,
• Termin zgłoszeń: do 26.11.2021 r.,


7. Program:
• 9.00 – potwierdzenie zgłoszeń
• 9.30 – rozgrzewka
• 10.00 – rozpoczęcie turnieju


8. Sprawy finansowe: organizator nie pobiera wpisowego od uczestników.


9. Udział w turnieju:
• w turnieju może startować każdy, zarówno zrzeszony w PZTS jak i osoba niezrzeszona,
• dopuszcza się do turnieju wyłącznie drużyny w skład których wchodzą dzieci oraz
ich rodzice/babcie/dziadkowie,
• rodzice/babcie/dziadkowie są zobowiązani do posiadania i okazania na prośbę
organizatorów dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
• w czasie zawodów obowiązuje strój spor towy, w tym obowiązkowo miękkie
obuwie zmienne.


10. Zasady gry:
• drużyna składa się z dziecka i z rodzica bądź babci lub dziadka,
• zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi
przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
• w zależności od liczby drużyn turniej będzie rozgrywany systemem grupowym lub
do dwóch przegranych,
• mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu pojedynków pomiędzy rodzicami/
babciami/dziadkami i dziećmi, a w przypadku remisu decyduje gra deblowa.


11. Nagrody:
• Za miejsca I – VIII dyplomy i nagrody rzeczowe
• Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju


12. Informacje dodatkowe:
• Rodo: Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta
Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat Ds. Rodziny
• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko lub
rodzica/babcię/dziadka w trakcie trwania turnieju,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na sali
gier przez dziecko lub rodzica/babcię/dziadka,
• obowiązuje obuwie zmienne,
• zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju
i przedstawiciela organizatora.
• przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na
przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatorów oraz publiczne wykorzystanie
wizerunku, w tym w mediach.


Uwaga!
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, organizator zastrzega sobie
zmiany w regulaminie w zakresie systemu rozgrywek i terminarzu spotkań
oraz formy: stacjonarnie lub online.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Jach
Podmiot publikujący: KKR
Data publikacji: 2021-11-03
Data aktualizacji: 2021-11-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź