Warsztaty teatralne - Mama, tata, teatr i ja - pierwsze spotkania za nami.

W dniach od 14 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. w dwóch jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego – w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie oraz w Areszcie Śledczym w Krakowie realizowane jest zadanie publiczne pn. „Mama, tata, teatr i ja”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Warsztaty teatralne - Mama, tata, teatr i ja - pierwsze spotkania za nami.
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

W ramach realizacji zadania publicznego pn. "Mama, tata, teatr i ja" współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa, w Zakładzie Karnym Nowa Huta oraz Areszcie Śledczym w Krakowie odbyły się spotkania rodzin, prowadzone przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Uwięzienie matki lub ojca wpływa ujemnie na emocjonalny, behawioralny i społeczny rozwój dziecka. Badania pokazują, że dzieci przebywających w zakładach karnych rodziców są trzy razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym oraz zachowanie przestępcze i aspołeczne w porównaniu z ich rówieśnikami. Nawiązanie pozytywnych relacji rodzic - dziecko a także pomoc w podtrzymywaniu więzi rodzica z dzieckiem, podczas izolacji penitencjarnej rodzica przeciwdziałają czynnikom kryminogennym, na które narażeni są odizolowani od dzieci rodzice oraz dzieci wychowujące się bez osadzonego rodzica. Regularne wizyty w przyjaznych warunkach sprawiają, że dziecko łatwiej oswaja pobyt taty czy mamy w więzieniu. Wzmocnienie więzi powoduje, że dziecko ma większe szanse na poradzenie sobie z trudną sytuacją, jaką jest osadzenie rodzica, zmniejsza poczucie osamotnienia oraz  wpływa na poprawę dobrostanu dziecka.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja działa od 2002 roku prowadząc działania w zakresie readaptacji i resocjalizacji osób, które popadły w konflikt z prawem oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Od 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów oraz integracji rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną. Celem działania jest udzielanie psychologicznego wsparcia dzieciom, wzmacnianie więzi pomiędzy odbywającymi karę pozbawienia wolności rodzicami i ich dziećmi na wolności, a także podnoszenie kompetencji rodzicielskich osadzonych rodziców. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci osadzonych rodziców, organizuje warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich ojców i matek osadzonych w zakładach karnych, prowadzi terapię teatrem i dodatkowe zajęcia scalające rodziny rozdzielone kratami. Stowarzyszenie zajmuje się walką ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które niezasłużenie cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia podobnego do tego odczuwanego podczas żałoby po kimś bliskim. Od 2016 roku, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, jest członkiem Children of Prisoners Europe (COPE)  - międzynarodowej sieci europejskiej, której celem jest praca na rzecz pełnego poszanowania praw dzieci posiadających rodziców w więzieniu, jak również podejmowania działań zapewniających dzieciom w opisanej sytuacji, dobrostanu i zdrowego rozwoju.

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Antonina Białek
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy