Warsztaty teatralne - Mama, tata, teatr i ja

W dniach od 14 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. w dwóch jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego – w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie oraz w Areszcie Śledczym w Krakowie realizowane jest zadanie publiczne pn. „Mama, tata, teatr i ja”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Warsztaty teatralne - Mama, tata, teatr i ja
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

W ramach projektu, osadzeni rodzice biorą udział w cyklu zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz zajęciach teatralnych, w ramach których przygotowują spektakl teatralny dla swoich dzieci. Głównym założeniem projektu jest wspieranie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem jak również działania na rzecz ochrony praw dziecka poprzez działania w ramach tzw. Twórczej Resocjalizacji. Podtrzymywanie kontaktu z osadzonym rodzicem w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dziecku ma niewątpliwe wpływ na wzrost poczucia własnej wartości oraz dobrostanu dziecka. Rodziny biorące udział w projekcie mają możliwość wzięcia udziału w specjalnych widzeniach dla rodzin, w tym w widzeniu mikołajkowym. Dodatkowo rodziny mogą skorzystać ze wsparcia w ramach socjoterapii i psychoterapii indywidualnej i grupowej, a także pracy środowiskowej z rodziną. Konstrukcja projektu pozwala na podjęcie pracy i udzielenie wsparcia całej rodzinie, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji i potrzeb każdego z jej członków. Program nieprzypadkowo realizowany jest w okresie przedświątecznym. Dla wielu rodzin jest to czas szczególny, przypomina niezwykłe ciepło rodzinne. Przypadające na 6 grudnia Mikołajki to święto obchodzone na cześć świętego Mikołaja. Tradycyjnie w ten dzień obdarowuje się dzieci prezentami. Zamiarem projektu jest, aby dzieci osób osadzonych także mogły celebrować ten dzień wraz z rodzicem.

 

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja działa od 2002 roku prowadząc działania w zakresie readaptacji i resocjalizacji osób, które popadły w konflikt z prawem oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Od 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów oraz integracji rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną. Celem działania jest udzielanie psychologicznego wsparcia dzieciom, wzmacnianie więzi pomiędzy odbywającymi karę pozbawienia wolności rodzicami i ich dziećmi na wolności, a także podnoszenie kompetencji rodzicielskich osadzonych rodziców. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci osadzonych rodziców, organizuje warsztaty podnoszenia kompetencji rodzicielskich ojców i matek osadzonych w zakładach karnych, prowadzi terapię teatrem i dodatkowe zajęcia scalające rodziny rozdzielone kratami. Stowarzyszenie zajmuje się walką ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które niezasłużenie cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia podobnego do tego odczuwanego podczas żałoby po kimś bliskim. Od 2016 roku, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, jest członkiem Children of Prisoners Europe (COPE)  - międzynarodowej sieci europejskiej, której celem jest praca na rzecz pełnego poszanowania praw dzieci posiadających rodziców w więzieniu, jak również podejmowania działań zapewniających dzieciom w opisanej sytuacji, dobrostanu i zdrowego rozwoju.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Antonina Białek
Podmiot publikujący: KKR
Zobacz także
Wyszukiwarka ulg
Partnerzy