Informator krakowskiej rodziny

Informator krakowskiej rodziny
Fot. Artur Brożonowicz

Kraków to miasto o wielkich tradycjach, ale także śmiało patrzące w kierunku jutra i innowacyjne pod wieloma względami. Ten charakter miasta doceniają jego mieszkańcy a także młodzi ludzie, którzy wiążą z Krakowem swoją przyszłość. Wybierają Kraków, bo uważają, że to dobre miejsce do życia – ze względu na zatrudnienie, edukację, wydarzenia kulturalne. Wielu młodych ludzi przyjeżdża tu za pracą, a w konsekwencji osiedla się i zakłada rodzinę. Krakowska metropolia to jedno z niewielu polskich miast, w którym wciąż przybywa mieszkańców i które dynamicznie się rozwija.

Pośród codziennych obowiązków cenną wskazówką dla wszystkich członków krakowskiej społeczności lokalnej, a w szczególności dla rodziców, okazuje się być usystematyzowana wiedza i informacja, dotycząca dostępności do różnych form opieki nad dziećmi, świadczeń socjalnych czy oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Oferuje im to publikacja przygotowana przez  Urząd Miasta, pod nazwą „Informator krakowskiej rodziny” – stanowiąca swoiste kompendium wiedzy na temat dostępności różnych usług dla rodzin.

Tegoroczny „Informator krakowskiej rodziny”, podobnie jak w roku 2016, został przygotowany przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wydawnictwo to zostało poprawione i zaktualizowane zgodnie z sugestiami czytelników oraz w oparciu między innymi o spostrzeżenia mieszkańców miasta, wyrażane w wypełnianych i przesłanych ankietach. Publikacja jest skierowana do wszystkich krakowskich rodzin i stanowi dla nich przewodnik po meandrach obszernej oferty edukacyjnej, sportowej, czy zdrowotnej. Wewnątrz znajdziemy między innymi informacje dotyczące procedur przyjmowania i załatwiania spraw urzędowych, możliwości występowania i ubiegania się o świadczenia, wspierania rodzin czy też propozycje spędzenia wolnego czasu w rodzinnym gronie wpisane w krakowski krajobraz. Oprócz tych informacji, mieszkańcy mogą także pozyskać wiedzę na temat usług edukacyjnych, medycznych czy profilaktycznych – w tym wykaz jednostek wychowawczo-edukacyjnych, placówek medycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych a także szpitali czy aptek. Informator obejmuje też swoim zakresem kwestie opieki nad dziećmi od wieku niemowlęcego aż po zakończenie edukacji szkolnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i seniorami, zawiera telefony i adresy, spis wykazów instytucji. Ważną i nową składową informatora jest część dotycząca społeczności lokalnych oraz budżetu obywatelskiego. W epoce globalnej wioski, w której wszyscy żyjemy, znalazło się w nim również miejsce na podrozdziały omawiające cyber zagrożenia i bezpieczeństwo współczesnej rodziny.

Aktualna edycja Informatora została wydana w nakładzie 20 000 egzemplarzy. Będzie on dostępny we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których znajduje się Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Spraw Społecznych, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy, czy Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień). Planowany jest także kolportaż w krakowskich żłobkach i Klubach Rodzica. Dystrybucja informatora już się rozpoczęła.

 

Z Informatorem  można zapoznać się tutaj:

PDF

Informator Krakowskiej Rodziny 2017

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR