Dokument archiwalny

Moje dziecko lubi warzywa - konkurs

Moje dziecko lubi warzywa - konkurs
Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Moje dziecko lubi warzywa”.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Krakowa i związany jest z tematyką zdrowego odżywiania się.

Czekamy na zdjęcia uwieczniające ciekawy moment z Waszego rodzinnego życia Twojego,Twoich dzieci np. podczas zajadania się zdrową warzywną przekąską, na polu warzyw, z konewką w ogródku...

Celem konkursu jest popularyzacja problemu otyłości wśród dzieci, zachęcanie dzieci, młodzieży oraz rodziców do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród krakowskich rodzin.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Moje dziecko lubi warzywa” jest Urząd Miasta Krakowa oraz Portal Ekorodzice.pl. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa w ramach kampanii “ Kraków stawia na rodzinę”.

Harmonogram konkursu:

15.04.2016 r.  – 13.05.2016 r. – nadsyłanie prac

16.05.2016 – obrady jury

22.05.2016 r. – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim.

Regulamin konkursu "Moje dziecko lubi warzywa":

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, amatorsko zajmujących się fotografią.

2. W konkursie obowiązują następujące kategorie wiekowe: od 1-105 lat

3. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 2 samodzielnie wykonane fotografie, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane, wykonanych dowolną techniką, o tematyce zgodnej z tematem konkursu.

4. Zdjęcia w formacie JPG o rozmiarze min. 800×1000 pikseli i rozdzielczości 300 dpi, należy nadsyłać na adres e-mail: ekorodzice@gmail.com w terminie do 15 maja 2016 r. wraz z krótką informacją (imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, krótki opis fotografii).

5. Nadsyłając prace na niniejszy konkurs uczestnik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na wykorzystanie fotografii w konkursie, w tym na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku.

6. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez  Jury, powołane przez Organizatora. Przedstawiciel portalu Ekorodzice.pl wybierze z pośród nadesłanych prac 10 zdjęć. Z nich przedstawiciel Urzędu Miasta wybierze prace nagrodzone miejscami od 1 do 3  oraz wyróżnione.

7. Jury zwróci uwagę przede wszystkim na: zgodność tematyczną, kreatywne i autorskie podejście do tematu, pomysłowość ujęć, kompozycję zdjęcia, poziom techniczny oraz estetyczny prac.

8. Dla zwycięzców konkursu fotograficznego przewidziane są nagrody:  bony kwotowe do sklepów z elektroniką : 1 miejsce bon o wartości 700zł, 2 miejsce bon o wartości 500zł oraz 3 miejsce bon o wartości 300zł oraz 5 wyróżnień kosmetyki naturalne od producenta firmy SYLVECO.

9. Decyzja Jury w przyznawaniu i podziale nagród jest ostateczna.

10. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, prezentacja prac, oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 maja 2016 r. podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim.

11. Prace nagrodzone oraz wyróżnione przez Jury mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac uczestników konkursu w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. Informacja dotycząca konkursu: Jolanta Wrzesińska www.ekorodzice.pl, biuro@ekorodzice.pl

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy do udziału!

warzywa konkurs.jpg

Tagi: konkurs, dzieci

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA RAK
Podmiot publikujący: KKR